Najnowocześniejsza hala sportowa w Powiecie Limanowskim oddana do użytku

 W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej  29 stycznia 2018 r. miała miejsce uroczystość oddania do użytkowania nowoczesnej hali sportowej. Jest to najnowocześniejsza hala w Powiecie Limanowskim, co dla ZSTiO będzie istotnym atutem przyciągającym gimnazjalistów, którzy już wkrótce podejmą decyzję odnośnie dalszego kształcenia. Uroczystość ta zgromadziła znakomitych gości w osobach: Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka, Senatora RP Jana Hamerskiego, przedstawiciela Przewodniczącej Sejmiku Małopolskiego Pani Urszuli Nowogórskiej, Starosty Limanowskiego Jana Puchały, Zarządu Powiatu Limanowskiego w osobach: Wicestarosty Powiatu Mieczysława Urygi, Agaty Zięby, Wojciecha Włodarczyka, Jana Więcka, Radnych Powiatu Limanowskiego oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy, Zastępcę Wójta Gminy Limanowa Mariana Mąki, Wójta Gminy Jodłownik Pawła Stawarza, Dyrektorów Placówek Oświatowych Powiatu Limanowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Bolesława Garcarza. Aktu Poświęcenia hali dokonał Proboszcz Parafii Bazyliki MB Ks. Dr Wiesław Piotrowski. Wszystkich przybyłych na wstępie powitał Dyrektor ZSTiO Pan Jan Skrzekut. Jednak największą radość  z oddania hali miała młodzież Zespołu, która licznie wypełniła nowy obiekt sportowy. Wysokie umiejętności sportowe mogli wszyscy zobaczyć w pokazowych zajęciach, które były jedną z atrakcji w części artystycznej programu  uroczystości otwarcia. Podsumowując oddanie do użytku hali sportowej należy tu złożyć wyrazy gorących podziękowań Władzom Powiatu Limanowskiego za wykonanie cudownej inwestycji, Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu utrzymania wysokiego poziomu nauczania w tym wyników sportowych, a młodzieży  która się uczy obecnie oraz  tej która w przyszłości wybierze ją jako swoją by byli dumni, że są w rodzinie społeczności „Mechanika”  najstarszej szkole średniej w Powiecie Limanowskim gdzie w roku 2024 świętować będziemy  wszyscy 100-lecie jej  istnienia.

Stefan Hutek