Integracyjny wyjazd do Warszawy

 W dniu 8 stycznia 2018 r. miał miejsce integracyjny wyjazd do Warszawy w którym uczestniczyli członkowie NSZZ Solidarność RI wraz z rodzinami oraz młodzież Strzelca z ZSTiO im. Jana Pawła II z Limanowej. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Parlamentu RP, Świątyni Opatrzności Bożej oraz grobu Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii. Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęła się w 2003 roku, z inic­jatywy ówczesnego prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego. Wówczas też powstał pomysł, by na sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego otworzyć muzeum nowoczesne, podobne do najlepszych tego typu obiektów na świecie. Muzeum przybliżające widza do źródła historycznego i eksponatu przez odpowiednią ich prezentację w przestrzeni muzealnej. Następnym miejscem zwiedzania był budynek Senatu i Sejmu RP. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć sale posiedzeń Sejmu i Senatu wraz z infrastrukturą konieczna do sprawnego prowadzenia obrad podczas posiedzeń parlamentu.     Kolejnym punktem programu zwiedzania to Wilanów i budująca się wciąż Świątynia Opatrzności Bożej Idea budowy Świątyni sięga czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wzniesienie Świątyni Opatrzności Bożej uchwalili w 1791 roku posłowie Sejmu Czteroletniego w podzięce za Konstytucję.  Dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja Sejm Czteroletni podjął decyzję o wzniesieniu Świątyni, która będzie wyrazem dziękczynienia za uchwalenie Konstytucji. Budowla miała stanąć na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego. Król zatwierdził projekt swojego architekta – Jakuba Kubickiego. Jednak wybuchła wojna i pozostała tylko część fundamentów. Mimo rozbiorów, Polacy nie zapomnieli o swojej przysiędze. Niemal od razu po odzyskaniu niepodległości wznowiono prace. Kolejny konkurs wygrał Bohdan Pniewski. Wybuch II wojny światowej, okupacja hitlerowska oraz dyktatura komunistyczna uniemożliwiły realizację budowy przez następne kilkadziesiąt lat.

Z inicjatywą powrotu do idei wzniesienia Świątyni wystąpił Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp. W uchwale powziętej z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja Komisja Konstytucyjna Senatu RP potwierdziła aktualność złożonego niegdyś ślubu. 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Świątyni. Do realizacji wybrano projekt pracowni architektonicznej Szymborskich.11 listopada 2016 roku, w Narodowe Święto Niepodległości odbyły się transmitowane przez telewizję uroczystości otwarcia dla wiernych Świątyni Opatrzności Bożej,  na które przybyły najwyższe władze Rzeczypospolitej. Przez następne lata będą prowadzone prace nad upiększaniem i sakralizacją wnętrza.

 Ostatnim punktem programu  był pobyt w Górze Kalwarii gdzie celem był grób pochodzącego z Podegrodzia św. Stanisława Papczyńskiego patrona Obrońców Życia Nienarodzonych Dzieci.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Senatora Jana Hamerskiego za co serdecznie składają wyrazy podziękowania wszyscy uczestnicy.

 

Stefan Hutek