Święto Pracownika Socjalnego

 21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego. To wielkie święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania tego zawodu. Pracownik socjalny jest osobą która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi… Dzień ten jest okazją do krótkiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych podopiecznych, i swoim- mówił starosta Jan Puchała podczas spotkania.

22 listopada br.  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z Agatą Zięba Członkiem Zarządu Powiatu Limanowskiego spotkali się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, aby złożyć im życzenia z okazji  ich święta.

Przyjmijcie Państwo podziękowania za Waszą pracę - trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu oraz najserdeczniejsze życzenia, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka - mówił Jan Puchała Starosta Limanowski.

 

 

Głównym celem pomocy społecznej, a tym samym pracy socjalnej jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym osobom, które nie są w stanie same ich pokonać. W związku z tym pracownik socjalny, aby kompleksowo pomóc swoim podopiecznym powinien posiadać wiedzę z bardzo wielu dziedzin m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa czy ekonomii, ale najważniejsze jest serce, które pracownicy socjalni wkładają w swoją pracę.

 
Tagi: ,