KONKURS WIEDZY O SEJMIE

 W dniu 25 października 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej odbyło się spotkanie młodzieży
 z  Panią Moniką Srzednicką-Raczkowską oraz Panem Ireneuszem Nowakiem -  pracownikami Wszechnicy Sejmowej. Młodzież reprezentowała szkoły : ZSTiO, I LO oraz ZS nr 1 w Limanowej. Zaproszonym gościom towarzyszył Mieczysław Uryga - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego oraz Wojciech Włodarczyk dyrektor biura poselskiego Wiesława Janczyka oraz członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. Wszystkich przybyłych przywitał Jan Skrzekut – Dyrektor ZSTiO w Lim,anowej. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat architektury i historii Sejmu oraz trybu ustawodawczego. W drugiej części spotkania odbył się „Konkurs wiedzy o Sejmie”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaproszonych przez Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wiesława Janczyka. Spośród uczestników konkursu zostali wyłonieni laureaci, którym zostały wręczone nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu. Wyróżniono następujących uczniów:

I miejsce – Aleksandra Wątor z ZS nr 1 w Limanowej

II miejsce – Edyta Rapacz z ZS nr 1 w Limanowej

III miejsce – Adela Juszczak z I LO im. Władysława Orkana w Limanowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która gromkimi brawami nagrodziła prelegentów, a każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe upominki.

Tagi: ,