Pamiętali o Ojczyźnie Laskowa-Dziołek

 W dniu 22 października 2017 r. odbyło się II Spotkanie Religijni-Patriotyczne w Laskowej – Dziołek przy Kapliczce pod wezwaniem Maryi Królowej Polski. Głównym celebransem mszy św. był ks. Robert Pociecha katecheta Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Limanowej. Wszystkich przybyłych na patriotyczne uroczystości przywitał Marcin Król członek Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska.  W homilii ks. Celebrans podkreślił wartość miłości do ojczyzny która w historii Polski zawsze związana była z żywą wiarą. I tak jest tu w Laskowej, gdzie właściciele gruntu wybudowali w zeszłym roku kapliczkę na pamiątkę 360 rocznicy ogłoszenia Matki Bożej Królową Polski. Podczas mszy św. miała miejsce doniosła uroczystość przysięgi młodzieży Strzelca działającej przy ZSTiO w Limanowej. Po mszy św. odczytana została modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi a delegacje złożyły znicze w hołdzie tych naszych bohaterskich rodaków, którzy oddali życie dla wolnej Polski. Wspólny posiłek pozwolił na bliższe rozmowy i wzajemne poznanie, gdzie największą atrakcją było stoisko zbroi średniowiecznych prezentowane przez Woja Słowiańskiego Rafała Cabałę z Przyszowej Członka Stowarzyszenia Ziemia Limanowska. Następnie Zespół CONSONANS działający pod opieką Pana Profesora Leszka Mordarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej wykonał koncert Pieśni Patriotycznej. Warto tu podkreślić, że profesjonalizm zespołu liczy się w artystycznym świecie muzyki, gdzie 12 listopada 2017 r. został zaproszony do wykonania koncertu na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości. Końcowym akcentem było zaprezentowanie Bohatera Limanowskiego ks. Ignacego Zonia męczonego  przez służby UB. Krótki rys historyczny ks. Ignacego odczytał odtwórca  w inscenizacji historycznej Jego osoby Marcin Król. Inscenizację pojmania ks. Zonia przez UB wykonały grupy Rekonstrukcji Historycznej prezentując wyjątkowy profesjonalizm oddający dramat Żołnierzy Wyklętych męczonych i zabijanych tylko dla tego że pragnęli wolnej Polski. Ta wyjątkowa patriotyczna uroczystość nie była by możliwa do zorganizowania bez wsparcia wielu osób którym chcę złożyć gorące podziękowania. Wyrazy podziękowania składam:

-Rodzinie Królów a zwłaszcza Jackowi i Marcinowi oraz Rodzinie Mordarskich

- ks. Roberowi Pociesze

-ks. Proboszczowi Parafii Laskowa Andrzejowi Wanatowi

-Panu Leszkowi Mordarskiemu opiekunowi zespołu CONSONANS

- młodzieży zespołu CONSONANS

Grupom Rekonstrukcji Historycznej

1 Pułkowi Strzelców Podhalanskich z Nowego Sącza

- Stowarzyszeniu Kasztanka z Laskowej

-Młodzieży Wszechpolskiej Nowy Sącz

-GRH Żandarmeria

-PGRH  ZP Błyskawica

-Panu Piotrowi Mordarskiemu

-Panu Zdzisławowi Pajorowi Dyrektorowi GOK Laskowa

-Państwu Ewie i Piotrowi Pajor Właścicelom Piekarni w Laskowej

 -Panu Romanowi Dudek Właścicielowi Firmy Laskopol

 

Panu Walentemu Rusinowi Radnemu Miasta Limanowa

Panu Rafałowi Cabała

Panu Chor. Januszowi Golonka Dowódcy J.S. 3033

Jednostce  Strzelec  nr 3033  przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej

 Panu Janowi Skrzekutowi Dyrektorowi Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im Jana Pawła II

mł. insp. Grzegorzowi Pierzga Komendantowi Okręgu Śląsko -Małopolskiego

Jednostce Strzelec nr 2707 z Tymbarku

Pocztom Sztandarowym

                                        Stefan Hutek

 Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska

Zdjęcia: Walenty Rusin