ANNA KRÓL ZASŁUŻONA DLA MIASTA LIMANOWA

 ANNA KRÓL

Całe życie zawodowe związała z Limanową, gdzie po ukończeniu studiów muzycznych we Wrocławiu w 1978 roku rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu Filia w Limanowej. Jej uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki i kilkakrotnie zajmowali czołowe lokaty na przeglądach muzycznych w województwie i kraju.
Równocześnie z pracą zawodową uczestniczyła jako członek jury w imprezach kulturalnychi konkursach takich jak: Festiwal Piosenki Turystycznej, „Śpiewające dzieci", konkurs kolęd, Betlejem limanowskie, ocena grup kolędniczych z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego w Łososinie Dolnej, przegląd chórów i zespołów z województwa małopolskiego, ocena grup Cheerleaderek z ZSS Nr 3 i wiele innych. Po przejściu na emeryturę nadal służy wiedzą i doświadczeniem pracując w Ognisku Muzycznym w Szkole Muzycznej w Limanowej, z którym związana jest od chwili jego założenia.
Działa społecznie jako dyrygentka najpierw Chóru Męskiego bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, a od 2009 roku chóru „Carpe Diem" Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Opracowuje repertuar dla chóru, pomaga w organizacji występów. Udział w chórze stwarza emerytom możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji. Za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej, za kultywowanie piękna śpiewu, za liczne koncerty na uroczystościach miejskich, jak również promowanie Limanowej w wielu miejscowościach województwa zdobyła uznanie władz miasta i środowiska. Wręczenie tytułu i medalu „Za zasługi dla Miasta Limanowa” dla Anny Król, odbyło się na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Limanowski Oddział ZNP i Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP o/Limanowa. Po uroczystym wręczeniu odznaczenia, przez Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantę Juszkiewicz i Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedę, odbył się koncert Chóru „Carpe Diem”, którym dyryguje Anna Król. Dzięki pomocy dyrygentki, chór mocno wpisał się w krajobraz naszej małej Ojczyzny – Limanowej. Kultywowanie tradycji, piękno muzyki, bogaty repertuar oraz liczne koncerty świadczą o jego aktywności i prężności.

Spotkanie było sposobnością do złożenia wszystkim zebranym nauczycielom zarówno czynnym, jak i emerytowanym, życzeń uznania i gratulacji. Oprócz serdeczności Prezes ZNP o/Limanowa Elżbieta Mordarska i Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP o/Limanowa Anna Jasica, wręczyły odznaczenia nadane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Odznakę za 50-letnią przynależność do ZNP otrzymali: Zofia Biernat, Irena Dyrcz, Czesława Garcarz, Józef Gołąb, Ludwika Grzegorzek, Maria Maciuszek, Maria Ociepka, Zofia Rękas, Maria Ryś, Teofila Szczepanik, Elżbieta Smoleń, Anna Szewczyk, Maria Szubryt, Anna Ślusarczyk i Stanisława Wielek. Ponadto wręczono nominacje nowo przyjętym do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP o/Limanowa nauczycielkom: Marii Kurczab, Urszuli Ewie Golińskiej-Kupiec oraz Marii Król.


Autor: Wydział Promocji
                                               
Tagi: ,