XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "ZAWSZE Z RODZINĄ”

 W dniach od 5 do 8 października, w Sarbinowie w Powiecie Koszalińskim trwa XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "ZAWSZE Z RODZINĄ”. W forum udział biorą również przedstawiciele Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak Radna Powiatu Limanowskiego oraz Monika Nawalaniec dyrektor limanowskiego PCPR.

 W godzinach popołudniowych wykładem inauguracyjnym, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Brewiński, Prorektor Wyższej  Szkoły Pedagogicznej  im. J. Korczaka w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - w wykładzie pn. Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania rozpoczął XII Forum PCPR i MOPR.

Pierwszego dnia forum wystąpili także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie, socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ wygłosił wykład pn. „Profesjonalizacja pracy socjalnej”.

Drugi dzień rozpoczął się wykładem dr Doroty Rybarskiej–Jarosz, przewodniczącej ogólnopolskiego konwentu dyrektorów ROPS; dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ  w Szczecinie, pn. „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań”.

Ważnym punktem XII Forum było wystąpienie Ewy Ważny, Sędzi Rodzinnej, wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych. Przedstawiła bowiem ona wykład pn. „Piecza zastępcza – prawo i praktyka”.

Następnie, uczestnicy forum wzięli udział w panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich to: „Piecza zastępcza – problemy i dobre praktyki”, który poprowadziła Iwona Klimowicz (ROPS w Szczecinie) przy współudziale Mirosławy Zielony (PCPR w Koszalinie). Drugi „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu”, który poprowadziła Renata Karwowska (ZUW w Szczecinie) przy współudziale Mirosława Sobkowiaka (PCPR w Gostyniu).

Drugi dzień forum zakończy pokaz filmu o usamodzielnianiu wychowanków pieczy w powiecie wejherowskim. Natomiast znaczną część trzeciego dnia wypełni wyjazd studyjny do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Kołobrzegu, a w niedzielę - czwartego dnia nastąpi podsumowanie XII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.


 

Autor : Agnieszka Piwko / fot. Agata Zięba
 
Tagi: ,