Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta

 W maju br. rozpoczęła się realizacja Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, 268 mieszkańców uzyska możliwość podłączenia się do nowo budowanej sieci wodociągowej, natomiast 764 mieszkańców uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, a miejska oczyszczalnia ścieków wyposażona zostanie w instalację fotowoltaiczną o mocy do 100 kWp.
 
Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2018 r., jednak już dziś część odcinków kanalizacji i wodociągów została wybudowana. Wykonawca zakończył prace przy ul. Żwirki i Wigury etap I i II, przy ul. M.B. Bolesnej, ul. Podhalańskiej, ul. Źródlanej, a także na osiedlu Słonecznym. Prace trwają na ul. Kolejowej oraz w rejonie ul. Drzewnej i ul. Rupniowskiego.  

W związku z tym, że projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej konieczne będzie wykazanie, iż przyniósł on zamierzony efekt ekologiczny, a więc podłączenie nowych budynków do systemu kanalizacji i sieci wodociągowej. Już dziś mieszkańcy osiedli, na których parce się zakończyły mogą występować do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Starodworskiej o wydanie warunków przyłączenia do sieci, a budowę przyłącza, właściciele nieruchomości, muszą wykonać własnym staraniem i na własny koszt.


Autor: Wydział Promocji
          
Tagi: ,