Zmarł ks. Jan Bukowiec

 16 sierpnia w Godzinie Miłosierdzia zmarł ks. prał. Jan Bukowiec pochodzący ze Żmiącej. Urodził się 19 lipca 1934 roku, w rodzinie o bogatych tradycjach religijno-patriotycznych, jako syn Józefa i Zofii z Tokarzów.

Maturę zdał w 1951 roku w liceum w Ujanowicach. W 1950 roku tragicznie zginął jego brat Władysław, były AK-owiec, został zastrzelony przez UB w lasach pod Jaworzem. Ks. prałat przez 67 lat szukał jego zwłok, by go pochować. W 1952 roku aresztowano z kolei jego brata Kazimierza oraz siostrę Helenę za działalność niepodległościową, osadzono ich w najcięższych więzieniach, m.in. w Krakowie na Montelupich, Rawiczu, Wronkach, w obozach pracy w Knurowie koło Rybnika, Grudziądzu i Fordonie, a uwolniono w 1956.                                                 Jesienią 1952 roku śp. ks. Jan wstąpił do tarnowskiego seminarium. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jego ojciec, w 1953 roku matka. Święcenie kapłańskie przyjął 29 września 1957 roku. Na pierwszej placówce duszpasterskiej w Czchowie spędził 3 lata. Potem była Brzeźnica Dębicka (1961-1964).                                                                                                                                                           Do Limanowej przybył 25 listopada 1964 i do 1969 był wikariuszem w Sowlinach przy ks. Władysławie Ślęku. Nieformalnie był kapelanem Szpitala Powiatowego, a od 1976 formalnie kapelanem nowego szpitala i przez 12 lat notariuszem dekanatu, odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin. Po odwołaniu z tej funkcji został wicedziekanem limanowskiego dekanatu.                                                                                                                                                                 W 1969 przejął obowiązki administratora parafii i budowniczego kościoła w Sowlinach. Już jako proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki i równocześnie kapelan szpitala, przyczynił się do uruchomienia w 1977 roku kaplicy szpitalnej. W okresie stanu wojennego pełnił funkcję delegata tarnowskiej kurii ds. niesienia pomocy rodzinom internowanych.                                     Głównym jego przedsięwzięciem wraz ze wspólnotą parafialną było wzniesienie kościoła. Kaplicę (dolny kościół) poświęcono w 1984, a 16 maja 1993 poświęcono (wzniesioną w latach 1985 -1988) plebanię i konsekrowano nowy kościół. W 1993 ówczesny ordynariusz tarnowski przyznał mu tytuł honorowego kanonika kapituły katedralnej w Tarnowie.

W 2004 roku śp. ks. Jan Bukowiec przeszedł na emeryturę. Nadal mieszkał na plebani. Kiedy stan jego zdrowia się pogorszył, urządzono w niej kaplicę, w której kapłan odprawiał Msze św. Uczestniczyli w niej także wierni z parafii.

Ks. prał. Jan Bukowiec zmarł 16 sierpnia o godz. 15. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 19 sierpnia o godz. 15:00 w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki Limanowa-Sowliny.

Źródło informacyjne: Tarnowski Gość Niedzielny