Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół

 23 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się powierzenie stanowisk dla limanowskich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Stanowiska przekazywali Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Artur Krzak dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu.

 

Dyrektorzy sześciu placówek oświatowych, dla których Powiat Limanowski jest organem prowadzącym - wyłonieni w postępowaniu konkursowym - otrzymali powierzenie stanowisk na pięcioletnią kadencję.

 

Jan Puchała Starosta Limanowski powierzył kierowanie placówkami i stanowiska dyrektorów dla:
- Anny Mruk - I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej,
- Joanny Rudek - Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej,
- Jana Skrzekuta - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej,
- Andrzeja Dębskiego - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej,
- Jolanty Dunikowskiej-Wszołek - Zespół Szkół w Tymbarku,
- Danuty Gąsior - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej.