Pogrzeb Św. Pamięci Jana Sikonia

 W dniu 21 czerwca 2017 r. w kościele parafialnym w Łukowicy miały miejsce uroczystości pogrzebowe Jana Sikonia.   Jan Sikoń urodził się w kwietniu 1949 roku w Łukowicy. Od jesieni 1980 roku aktywnie włączył się „do działalności w ruchu chłopskim na wsi”  Sikoń był m.in. uczestnikiem strajku rolników w Ustrzykach oraz członkiem delegacji rolników z województwa, która w Warszawie rejestrowała Solidarność Wiejską. Później tworzył lokalne struktury związku na Limanowszczyźnie i Sądecczyźnie. To m.in. dzięki jego staraniom powstał zarząd wojewódzki rolniczej „Solidarności”, którego został wiceprzewodniczącym. Pierwszy zjazd, podczas którego wybrano władze, odbył się w Świdniku. 

Decyzja o internowaniu działacza „Solidarności” z Łukowicy została podjęta 25 marca 1981 roku. Pamiętną nocą z 12 na 13 grudnia Jan Sikoń został zabrany ze swojego domu. Wraz z innymi „politycznymi” został osadzony w więzieniu na rzeszowskim Załężu. Opuścił mury ośrodka 8 marca 1982 roku. Jego działalność nie zakończyła się po okresie internowania. W dokumentach można wyczytać, ze pozostawał w zainteresowaniu SB do sierpnia 1984 roku. Latem 1984 roku Jan Sikoń wyjechał do Ameryki. W USA angażował się w działalność patriotyczną, w Arizonie organizował spotkania polonijne, był też mężem zaufania przy wyborach. Przylatywał do kraju co rok lub co dwa lata, ostatecznie wrócił do Polski na stałe w 2012 roku. W Łukowicy prowadził gospodarstwo sadownicze.

 

Tagi: ,