Oferta edukacyjna Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

TECHNIKUM - 4 LETNIE

 

 

 

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LEGIONÓW J. PIŁSUDSKIEGO - 3 LETNIE

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 LETNIA

 

 

 
KANDYDAT PRZYJĘTY DO SZKOŁY SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego wraz z kartę informacyjną,
  • podanie o przyjęcie do szkoły - druk jednolicony zawarty w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22 grudnia 2009r.
  • 2 fotografie (30 mm x 42 mm),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (kandydaci do Technikum i ZSZ),
  • kartę zdrowia,
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu,
  • kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narzędów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni specjalistycznej.

W razie pytań pisz na adres e-mail rekrutacja[at]zstio.edu.pl

 

Tagi: ,