Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Limanowej

 Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w Bazylice Limanowskiej mszą św. koncelebrowaną  pod przewodnictwem  ks dr Wiesława Piotrowskiego. Wśród licznie przybyłych wiernych wypełniających Bazylikę były  równiez delegacje z pocztami sztandarowymi instytucji, szkół oraz organizacji społecznych i związków zawodowych. Po mszy św. uczestnicy obchodów Narodowego Święta udali się na płytę rynku gdzie po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przywitanie uczestników przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedę. Okoliczne przemówienia rozpoczął Wiceminister Finansów Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk. Na zakończenie uroczystości  został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej oraz występ Zespołu Mażoretek z Niepołomic. Całości uroczystości asystowały odziały Strzelca  Limanowskiego pod dowódctwem Pana Stanisława Dębskiego oraz Grupy rekonstrukcyjnej wystawionej przez Limanowskie Stowarzyszenie  Historii Ozywionej Jabłoniec 1914.

Stefan Hutek