KONKURS WIEDZY O KS. IGNACYM ZONIU- KAPŁANIE I ŻOŁNIERZU NIEZŁOMNYM

 W ramach  obchodów Święta Flagi w Starej Wsi podczas 6 Biegu Ziemi Limanowskiej zostanie rozegrany konkurs wiedzy o ks. Ignacym Zoniu Rodaku Starowiejskim którego wspominamy 50 rocznicę śmierci.

REGULAMIN KONKURSU

 WIEDZY O   KS. IGNACYM   ZONIU- KAPŁANIE I ŻOŁNIERZU NIEZŁOMNYM

 

Organizator konkursu:Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

Cel Konkursu:

- popularyzacja wiedzy o ks. Ignacym Zoniu, kapłanie i niezłomnym żołnierzu Ziemi Limanowskiej.

Regulamin Konkursu:

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wszyscy dorośli.

2. Uczestnicy odpowiadają na pytania przygotowane w formie testu wyboru.

3. Tematyka Konkursu obejmuje życie i działalność ks. Ignacego Zonia jako kapłana, wielkiego patriotę, niezłomnego żołnierza.

Kryteria oceny:

1. W konkursie oceną będą uzyskane punkty za rozwiązanie testu wyboru.

2. W razie uzyskania równej ilości punktów uczestnicy rozwiązują krzyżówkę o poszerzonym zakresie wiedzy z życia i działalności ks. Ignacego Zonia.

Termin i miejsce konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 1 maja 2017r. podczas VI Biegu Ziemi Limanowskiej na stadionie trawiastym przy Zespole Szkół Nr. 1 w Starej Wsi.

Zasady przyznawania nagród:

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wyłoni laureatów w dwóch przedziałach wiekowych:

a) szkoły podstawowe i klasy I gimnazjum,

b) klasy II i III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

2. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 1maja 20167r. podczas zakończenia VI Biegu Ziemi Limanowskiej.

 

Materiały do konkursu są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi.

 

   icę  śmierci.

Życiorys

Ignacy Zoń, ps. „Góral”, urodził się 20 lipca 1915 roku w Starej Wsi k. Limanowej. Był synem rolnika Stanisława Zonia i Agaty z d. Pałki. Miał jedenaścioro rodzeństwa. Dla rodziny najważniejszymi wartościami były patriotyzm, religijność i poszanowanie drugiego człowieka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Limanowej. Naukę kontynuował w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Już od szkoły powszechnej związany był z harcerstwem. Działał w 2 Drużynie Harcerskiej im. Jana III Sobieskiego. W 1935 roku jako wyróżniający się harcerz, wziął udział w jubileuszowym zlocie harcerstwa w Spale.

Po uzyskaniu matury w 1935 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jako alumn kontynuował działalność harcerską. Po ukończeniu studiów teologicznych i filozoficznych, 31 marca 1940 roku z rąk bp. Edwarda Komara przyjął święcenia kapłańskie. Mszę prymicyjną odprawił 7 kwietnia 1940 roku w bazylice w Limanowej. Pracę duszpasterską kolejno podejmował w parafiach w Żegocinie, Tropiu (1942), Dobrkowie k. Pilzna (od 1943). Był założycielem chóru czterogłosowego, ponadto uczył chłopców grać na różnych instrumentach muzycznych.

W latach okupacji niemieckiej wstąpił do ruchu oporu, przyjmując pseudonim „Góral”. Został kapelanem 3 Zgrupowania Armii Krajowej. Brał czynny udział w akcjach partyzantów w okolicach Pilzna. Był również organizatorem magazynu sprzętu wojskowego na plebanii w Dobrkowie. Po rozbiciu jego oddziału w 1944 roku, do końca wojny ukrywał się w swoich rodzinnych stronach.

W dniu 24 marca 1945 roku objął wikariat w Radłowie. Na znak protestu przeciwko nowej sytuacji politycznej na ziemiach polskich, przystąpił do tworzenia w Limanowej podziemnej organizacji Wolność i Niezawisłość. Pełnił w niej konspiracyjną funkcję kapelana. Do struktur organizacji werbował nowych członków. W maju 1945 roku został przeniesiony przez tarnowską kurię do Moszczenicy. Po rozpracowaniu organizacji WiN przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej i licznych aresztowaniach, ponownie został zmuszony do ukrywania się, m.in. w murach klasztoru.

 
Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (lata 60.)

Zimą 1945 roku za zgodą biskupa tarnowskiego wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie, jak sądził, mógł bezpiecznie prowadzić posługę duszpasterską. Został pierwszym proboszczem parafii w Czerwieńsku w diecezji gorzowskiej. Tu 22 grudnia 1945 roku poświęcił kościół, dedykując go św. Wojciechowi Biskupowi i Męczennikowi (parafię erygowano 6 marca 1946). W okolicznych miejscowościach zajął się organizowaniem od podstaw życia religijnego. Dla nowo zasiedlających te tereny repatriantów, jego obecność była świadectwem normalizacji warunków bytowych i początkiem budowania polskości na tych ziemiach. W 1953 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB za działalność w organizacji podziemnej. Po śledztwie, podczas którego był torturowany, został skazany przez sąd na 8 lat więzienia. Tu nabawił się gruźlicy płuc. Wkrótce jego zdrowie pogorszyło się do tego stopnia, że w ciężkim stanie został umieszczony w więziennym szpitalu. Po dwuipółletnim pobycie w więzieniu został zwolniony z dalszego odbywania kary i powrócił w rodzinne strony. Dla podreperowania zdrowia wyjechał na południe Polski, gdzie w zakopiańskim sanatorium został poddany rekonwalescencji.

Po kilku miesiącach powrócił na Ziemie Zachodnie. W Szczecinie został kapłanem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy. Tu pracował m.in. jako katecheta w szkołach średnich i wychowawca młodzieży. Pełnił również funkcję opiekuna katedralnego chóru.

Wojenne przeżycia i kilkuletni pobyt w więzieniu sprawiły, że nigdy nie powrócił do pełni sił. Zmarł 2 maja 1967 roku w Szczecinie po długiej i ciężkiej chorobie. Po uroczystościach pogrzebowych w Szczecinie jego ciało zostało przewiezione do Limanowej i tam pochowane na miejscowym cmentarzu. W pogrzebie uczestniczyła liczna grupa wiernych ze Szczecina
 

Ciekawostki

    Uchwałą nr XXX/312/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014 jednej z ulic tego miasta nadano imię Ks. Ignacego Zonia
  • W dniu 10 listopada 2014 roku w kościele parafialnym w Czerwieńsku odbyła się uroczysta Msza św. w intencji ks. Ignacego Zonia, w trakcie której dokonano uroczystego odsłonięcia upamiętniającej go tablicy.
  • Ksiądz Ignacy Zoń otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk


 

Bibliografia

    Kamil Krasowski, Ks. Ignacy Zoń – kapłan niezłomny, „Niedziela - Edycja zielonogórsko-gorzowska” 2014 nr 48, s. 4-5.
  • Józef Trytek, Radłowski wikary - ks. Ignacy Zoń. Dał świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie, „Radło. Kwartalnik Informacyjny Ziemi Radłowskiej” 2012 nr 1, s. 55.

źrodło:pomeranica.pl

 

 

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz


 

Logo pomeranica.jpg
Redakcja: Sylwia Wesołowska