Limanowa oddała hołd ofiarom Tragedii Smoleńskiej

 W dniu 10 kwietnia 2017 r. obchodzono w całej Polsce uroczystości upamiętniające dramatyczne wydarzenia z przed 7 laty związane ze śmiercią 96 osób w tym pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich którzy zginęli w Katastrofie po Smoleńskiem. W Bazylice Limanowskiej o godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta msza św. koncelebrowana w intencji poległych w katastrofie. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Stanisław Wojcieszak. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod tablice ofiar Zbrodni Katyńskiej gdzie zostały odmówione modlitwy za ofiary Tragedii Smoleńskiej oraz Ojczyznę. Następnie delegacje złożyły pod symbolicznym Krzyżem Smoleńskim kwiaty i znicze. Wśród delegacji byli  reprezentowani przedstawiciele parlamentu w osobach: Pana Wiceministra  Finansów Wiesława Janczyka, Posła na Sejm RP Józefa Leśniaka, Senatora RP Jana Hamerskiego, Wicestarosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Przewodniczącej Rady Miasta Jolanty Juszkiewicz, Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy, Członków Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska, Rodzina Radia Maryja oraz przedstawiciele Parafii i okolicznych mieszkańców. W rocznicowych uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ  Solidarność oraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Oprawę warty honorowej objęła Drużyna Strzelca pod dowództwem nauczyciela ZS nr 1 w Limanowej Pana Stanisława Dębskiego. Śpiew podczas uroczystości wykonał Chór Męski Bazyliki Limanowskiej. Szczególne podziękowania należy skierować do członków Koła Przyjaciół Radia Maryja ,którzy co miesiąc każdego 10, uczestniczą w mszach św. zamawianych przez członków Rodziny Radia Maryja. Całość uroczystości przygotowana była z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska.

 

Stefan Hutek