Ustalenie obwodów miejskich szkół podstawowych

 
Do miejskich czterech szkół aktualnie uczęszcza ponad 2300 uczniów, w tym z terenu gminy Limanowa 739 uczniów. Taki stan jest od lat i utrzymany był na podstawie obowiązujących do tej pory przepisów. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniła się jednak ustawa o systemie oświaty. Zmiana ta dotyczy nie tylko likwidacji gimnazjów i utworzenia szkół podstawowych ośmioklasowych, lecz również obowiązku utworzenia przez samorządy nowych obwodów szkolnych.

Dotychczasowe obwody obejmowały swym zasięgiem oprócz terenu miasta obszar gminy Limanowa, tj. wsie: Koszary, Lipowe, Sowliny, część Starej Wsi, czyli przysiółki: Podlipowe, Tokarzówka, Dzielec, Skorupówka, Dutkówka, Wojtasówka oraz Wieś Łososina Górna z wyłączeniem przysiółków Chomranie,  część Wsi Walowa Góra i część Wsi Młynne – Osiedle Łagoszówka. Ustawa nakazuje utworzenie obwodów szkolnych w granicach miasta, a gdyby obwody te miały obejmować część  terenu gminy Limanowa, to musiałoby być pomiędzy Miastem a Gminą, podpisane porozumienie o przejęciu przez Miasto realizacji części zadań Gminy w zakresie kształcenia dzieci. Podpisanie takiego porozumienia jest możliwe na podstawie artykułu 74 Ustawy o samorządzie gminnym, ale ustawa mówi, że jeżeli jedna gmina realizuje zadania drugiej, to musi to być powiązane z pokrywaniem kosztów realizacji. Konieczność uwzględnienia w przedmiotowym porozumieniu zapisów o  uczestniczeniu finansowym gminy w realizacji zadań powierzonych wynika stąd, że koszt realizacji tego zadania nie jest pokrywany w pełni z subwencji oświatowej, jaką miasto uzyska z budżetu państwa na ten cel. W związku z tym brakujące środki miasto pokrywa z dochodów własnych. Pokrywanie tej różnicy z dochodów własnych miasta jest uzasadnione w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie miasta, natomiast pokrywanie tej różnicy dla dzieci uczęszczających spoza terenu miasta byłoby nieuzasadnionym finansowaniem realizacji zadania innej gminy. Takie działanie nazywane jest działaniem na szkodę jednostki samorządu terytorialnego i podlega sankcjom. Nie można z podatków mieszkańców miasta finansować kształcenia dzieci z innej gminy. W podobnych sytuacjach na terenie naszego kraju, gminy mają zawarte porozumienia i propozycja miasta Limanowa nie jest tu ewenementem.
Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia porozumienia z Władzami Gminy, będziemy chętnie  przyjmować do miejskich szkół taką liczbę dzieci z gminy, która będzie dopełnieniem tworzonych przez nas oddziałów. Jeżeli zaś większa ilość dzieci z gminy będzie się ubiegała o miejsce w miejskich szkołach, nie będziemy tworzyć nowego oddziału. Jest to sytuacja dla nas niezręczna, lecz nie wynika to z niechęci miasta do dzieci z terenu gminy Limanowa, lecz z dziwnego uporu władz Gminy.

Autor: UMLimanowa.SK
Tagi: ,