Limanowa oddała cześć Żołnierzom Wyklętym

 Dzień 1 marca w Polsce obchodzone jest  jako święto Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Limanowej już po raz 6 organizowane są obchody tego Dnia. W tym roku po raz pierwszy miał miejsce Marsz Pamięci zorganizowany na trasie Sowliny – Limanowa. Sowliny to dzielnica Limanowej na terenie której znajdował się pierwszy posterunek UB w którym męczono i mordowano więźniów. Do tej pory rodziny ofiar szukają ich szczątków doczesnych skrycie pochowanych przez oprawców na terenie Sowlin. Z wielką radością należy podkreślić , że w Marszu Pamięci wzięła udział liczna grupa młodzieży Strzelca co świadczy że młode pokolenie zachowa pamięć o tych którym próbowano tę prawdę tak brutalnie zatrzeć. Kolejnym etapem obchodów był uroczysty Apel Pamięci oraz modlitwa za  pomordowanych Żołnierzy Wyklętych spoczywających na cmentarzu parafialnym w Limanowej. Modlitwę poprowadził ks. Stanisław Wojcieszak a Apel Pamięci przeprowadził Dowódca Strzelca Pan Stanisław Dębski. W  Apelu Pamięci wspominano następujące osoby:

Wojciecha Dębskiego „Bicz” - żołnierza września 1939 r., dowódcy oddziału partyzanckiego „Opór” Batalionów Chłopskich, z którym walczył na terenie powiatów limanowskiego i nowosądeckiego w latach 1942 – 1945, zamordowany przez funkcjonariuszy UB i NKWD na posterunku w Limanowej w dn. 21 kwietnia 1945 r. 

 

Władysława Bukowca – żołnierza Armii Krajowej, po 1945 r. dowódcę oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej, walcząc dalej o wolną Polskę został zamordowany w Żmiącej 7 września 1950 r. przez funkcjonariuszy UB i MO. 

 

Ludwika Zeleka – żołnierza Armii Krajowej, a po 1945 r. dowódcę oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej, zamordowany 3 marca 1947 r. przez funkcjonariuszy UB na posterunku w Limanowej. 

 

Wincentego Bukowca – żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, zastrzelony w 1949 r. w Żmiącej przez funkcjonariuszy MO i UB z posterunku w Ujanowicach. 

 

Kazimierza Augustyna – żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, zastrzelony w rejonie Chomranic w 1953 r. przez funkcjonariuszy UB i KBW z Nowego Sącza.

 

Genowefy Kroczkównej „Lutka” – pielęgniarki i sanitariuszki Zielonego Krzyża, komendantki sekcji sanitarnej oddziału „Bicza”, zastrzelona 15 maja 1945 r. przez funkcjonariusza UB z Limanowej. 

 

Antoniego Mruka „Guzik” – żołnierza grupy „Opór” Batalionów Chłopskich, zastrzelony przez funkcjonariuszy UB i NKWD w dniu 21 kwietnia 1945 r. w czasie akcji uwalniania oficerów AK z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej. 

 

Franciszka Miśkowieca – żołnierza Armii Krajowej, zastrzelony przez funkcjonariuszy UB i NKWD w dniu 21 kwietnia 1945 r. w czasie akcji uwalniania oficerów AK z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej. 

Zygmunta Jonieca „Zyg” - żołnierza września 1939 r., dowódca oddziałów „Ligas” i Centra” AK, po 1945 r. skazany przez UB na wieloletnie więzienie.

Kazimierza Bukowca - żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, wieloletni więzień polityczny. 

Stanisława Salabury - żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej, wieloletniego  więzienia politycznego. 

Wincentego Gawrona – żołnierza Armii Krajowej, więzienia Auschwitz, a po ucieczce uczestnik Powstania Warszawskiego, następnie działacz emigracyjny i twórca Muzeum Wojska Polskiego w Chicago. 

Stanisława Oleksego – żołnierza Batalionów Chłopskich, po 1945 r. wieloletniego więzienia. 

Teofila Górki „Dywan” - żołnierza grupy „Opór” Batalionów Chłopskich, a od 1945 r. dowódcy oddziału WiN, wieloletni więzień polityczny. 

ks. płk. Józefa Jońca – kapelana 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, po powrocie do Polski prześladowany i niszczony przez aparat UB. 

ks. Ignacego Zonia – kapelana 3. Zgrupowania AK, od 1945 r. oddziału WiN, represjonowany w latach 50. przez UB; 

ks. Władysława Gurgacza, kapelana okręgu nowosądeckiego AK, zamordowany przez UB w więzieniu w Krakowie, 

ks. Józefa Wróbla z Pisarzowej, ks. Józefa Nowaka z Ujanowic, ks. Bernardyna Dziedziaka z Jaworznej, ks. Ignacego Dziedziaka z Ujanowic, ks. Jana Lech z Kamienicy, ks. Eugeniusza Kubowicza z Kamienicy, ks. Juliana Wójtowicza z Kamienicy.

 Następnie delegacje władz samorządowych, zakładów pracy, instytucji oraz szkół złożyły znicze na grobach pomordowanych. Po uroczystościach wszyscy udali się do Bazyliki Limanowskiej, gdzie miała miejsce uroczysta msza św. koncelebrowana w intencji ofiar pomordowanych przez UB na terenie Powiatu Limanowskiego. Po mszy św. w Limanowskim Domie Kultury miał miejsce wykład Pana dr Marcina Chorązkiego z Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie. Na zakończenie obchodów Powiatowo- Miejskich miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej „Echo Podhala”.

 

Tekst, zdjęcia, materiał filmowy: Stefan Hutek