Rada Powiatu Limanowskiego przyznała 120 tys. zł na zabytki!

1 lutego 2017r. podczas XVIII Sesji, Rada Powiatu Limanowskiego zatwierdziła przekazanie 120 tys. złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Limanowskiego.

 

 

 1 lutego br. na Sesji Rady Powiatu Limanowskiego, na mocy Uchwały Nr. XXXII/341/14 Rada Powiatu Limanowskiego  zatwierdziła i przyznała dotacje na renowacje sześciu zabytkowych obiektów. Łączna kwota dotacji to 120 tys. złotych.

 

Dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego przyznano:

 

Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św.  Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej 
na zadanie: Konserwacja barokowego ołtarza głównego z zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej - w kwocie 20 tys. zł

 

Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy 
na zadanie: Pełna konserwacja malowidła ściennego z elementami rzeźby i płaskorzeźby Grupa Ukrzyżowania tzw. Golgota na elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy oraz barokowe elementy jego wyposażenia w kwocie 20 tys. zł.

 

 

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej 
na zadanie: Kapitalny remont kanalizacji opadowej z podłączeniem rur spustowych wody z dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej - w kwocie 20 tys. zł

 

 

Parafii Rzymsko – Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie 
na zadanie: Polichromia wnętrza drewnianego kościoła pw. św. Antoniego Opata w Męcinie w kwocie 20 tys. zł

 

 

Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach 
na zadanie: Polichromia wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach 
w kwocie 20 tys. zł

 

 

Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
na zadanie: Roboty konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej ambonie w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. - w kwocie 20 tys. zł

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego, były składane do 31 października  2016 roku. Zabytek musi być  wpisany do rejestru zabytków powiatu i posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturalne.
O dofinansowanie ubiegać się może właściciel, który spełni wymogi formalne. Dotację przyznaje Rada Powiatu Limanowskiego.

 

Autor : K.Paruch/Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości