Obóz tymbarskich Strzelców

  

W ramach trzydniowego obozu szkoleniowego z zakresu Przysposobienia Wojskowego i Obrony Cywilnej , tymbarscy strzelcy uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych na Górze Łopień w Beskidzie Wyspowym. W czasie kilkugodzinnych ćwiczeń w późnych godzinach wieczornych musieli wykazać się umiejętnością poruszania się w trudnym terenie górskim,  udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz posługiwania się mapą i kompasem. Młodzi strzelcy i kandydaci na strzelców zmagali się też z niską temperaturą, kontuzjami i pęcherzami na nogach jak również przełamywali własne słabości. W drugim dniu zajęć ćwiczono na hali sportowej ZS im. KEN w Tymbarku. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.. Zajęcia rozpoczęły się  bardzo intensywną rozgrzewką w której zastosowano ćwiczenia metodą interwałową oraz metodą CrossFit. Następnie zapoznano uczestników zajęć z technikami zaczerpniętymi z takich  sztuk walki, jak: jujitsu, zapasy oraz systemem samoobrony krav maga. Strzelcy ćwiczyli praktycznie uwalnianie się z chwytów, duszeń oraz obrony przy ataku w parterze. Nie zabrakło też technik interwencyjnych stosowanych przy obezwładnianiu  napastnika.

W drugiej części zajęć zgodnie z zarządzeniem szkoleniowym Dowódcy III Okręgu Strzeleckiego Śląsko-Małopolskiego nr 2017/01 z dnia 02.02. 2017r. przeprowadzono pod okiem komendanta obozu st. sierż. ZS Stanisława Opacha / instruktor taekwondo 4 dan /  testy sprawności fizycznej, które są normami obowiązującymi podczas sprawdzianów dla żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego. Przeprowadzono test na siłę mięśni  brzucha (skłony tułowia w przód w czasie 2 min) oraz siłę ramion (podciąganie się na drążku wysokim). Ze względu na to iż większość strzelców to uczniowie klas mundurowych ZS im. KEN w Tymbarku gdzie jednostką patronacką jest 16 Batalion Desantowo - Szturmowy w Krakowie, zastosowano normy i oceny z kolumny 1 (żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznania i innych jednostkach wykonujących skoki ze spadochronem).

Kadra obozu: st. sierż. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego, sierżant ZS Robert Zając, drużynowi ZS Kacper Kordeczka, Przemysław Natonek i Maciej Banach, sekcyjni ZS Aneta Pawlikowska i Grzegorz Cygal.

Organizacja obozu była możliwa dzięki pomocy finansowej szefa obrony cywilnej gminy Tymbark Pawła Ptaszka, wójta gminy  , Firmy „ Joniec „ oraz dyrekcji Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Trud ćwiczeń chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark MWS. Za okazaną pomoc wszystkim tymbarscy Strzelcy, składają serdeczne podziękowania.

Robert Nowak

 

Tagi: ,