Ogrody biblijne i świętej Kingi

   W miniony czwartek tj. 19 maja młodzież Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej, odbyła ciekawą wycieczkę do Ogrodów Biblijnych w Muszynie i do Starego Sącza. Młodzież pod opieką nauczyciela Krzysztofa Młynarczyka i ks. katechety Roberta Pociechy, odbyła wyjątkową lekcję dotyczącą roślin  wymienianych na kartach Biblii. Wykład poprowadziła Pani dr hab. inż. Zofia Włodarczyk, która jest pracownikiem naukowym Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i jedynym w Polsce specjalistą 

w dziedzinie roślin biblijnych. To z jej inicjatywy i według jej pomysłów powstały Ogrody Biblijne w Muszynie, Proszowicach, Myczkowcach.  Pani Zofia Włodarczyk przyjechała do Muszyny z wykładam dla limanowskich, młodych architektów na specjalne zaproszenie swojego wychowanka, byłego studenta - Krzysztofa Młynarczyka.  Uczniowie, dzięki ogromnej wiedzy wykładowcy, mogli poznać ciekawą roślinność biblijną, interesujące i symboliczne rozwiązania architektoniczne oraz głębię tajemnicy roślinności w  Biblii. Wszystko to sprawiło, że chociaż na krótko można było przenieść się myślami do Ziemi Świętej, do której nie wszystkim dane jest podróżować... 
Z wykładu skorzystali również członkowie Dziennego Domu Seniora " SENIOR-WIGOR" z Limanowej, którzy akurat w tym samym czasie zwiedzali muszyńskie ogrody. 
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.  To tam, wokół słynnego ołtarza papieskiego, powstaną ogrody świętej Kingi. Pierwsze elementy pojawią się jeszcze przed końcem tego roku. Miejsce służyć będzie nie tylko do modlitwy, ale także do rekreacji i lepszego poznania patronki ziemi sądeckiej. Ogród zaprojektuje Zenon Remi. Na czele zespołu rzeźbiarzy stanie z kolei Michał Wojciech Gąsienica - Szostak. Dzięki wielkiej uprzejmości ks. dyrektora Marcina Kokoszki, młodzi architekci z ZSTiO zapoznali się z dokumentacją projektową ogrodów świętej Kingi. Młodzież sprawdzała, jakie gatunki drzew, krzewów i bylin zostaną posadzone oraz jakie rozwiązania przyjęli projektujący palny architekci krajobrazu. Otrzymali również od księdza dyrektora zaproszenie do współpracy przy tworzeniu ogrodów.
 
Nie zabrakło również miejsca na zwiedzanie muzeum i ołtarza oraz wspomnienie pobytu na Ziemi Sądeckiej patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej - św. Jana Pawła II. 
Warto wiedzieć:
 
Trwa nabór do klasy pierwszej w zawodzie technik architektury krajobrazu 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Nauka trwa cztery lata. Architekt krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast 
i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje 
i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień, prowadzi doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo - badawczych, opracowuje ekspertyzy dendrologiczne. Obecnie na rynku często poszukiwane są osoby z wykształceniem kierunkowym na poziomie technikum. W powiecie limanowskim jest to jedyna szkoła, kształcąca w tym zawodzie.