Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów „Stop Aborcji”

 W całej Polsce rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która powstrzymuje aborcję i gwarantuje każdemu dziecku na prenatalnym okresie rozwoju, prawną ochronę życia, równą z tą przysługującą dzieciom już narodzonym. Nieodłączną częścią projektu jest zobowiązanie państwa do udzielenia adekwatnej pomocy rodzinom, w których wychowują się dzieci dotychczas objęte aborcyjnym prawem.

Chcemy, aby już w najbliższych miesiącach spełniła się obietnica równej ochrony życia każdego dziecka, zawarta w treści Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o prawach dziecka oraz wynikająca z zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tylko dzięki wsparciu naszych Darczyńców mogliśmy przygotować projekt tej ustawy, przekonać do niego szeroką koalicję organizacji społecznych oraz rozpocząć wielką, ogólnonarodową kampanię na rzecz życia. To nasze wspólne dzieło i wspólne zadanie.

Musimy zebrać przynajmniej 100 000 podpisów,
aby projekt trafił pod obrady Sejmu.

Wiemy, że projekt spotykał się po raz pierwszy z przychylnością polityków. Szerokie poparcie dla inicjatywy obywatelskiej musi dodać im odwagi do jednoznacznego opowiedzenia się za pełną realizacją konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia. Liczba zebranych podpisów będzie miała ogromne znaczenie dla przezwyciężenia potężnego aborcyjnego lobby, które agresywnie walczy o przetrwanie.

Już dzisiaj wiemy, że nasza wspólna inicjatywa ma wielkie poparcie społeczne i licznych zwolenników. Każdy z nas musi w pełni zmobilizować siły, aby projekt chroniący najsłabszych spośród nas, stał się obowiązującym prawem.

Dlatego prosimy o ściągnięcie i wydrukowanie formularza oraz zebranie podpisów poparcia dla naszej akcji wśród rodziny i znajomych.

Wypełnione formularze proszę odesłać pocztą do końca czerwca na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa.

Ps.

Więcej na temat inicjatywy można przeczytać na stronie internetowej Komitetu „Stop Aborcji”: www.wybierajzycie.pl oraz na stronie internetowej Ordo Iuris  i profilu Facebook.

 

Tagi: Stop Aborcji,