Konkurs wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży

 REGULAMIN KONKURSU 

„Wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży”
 
organizowanego przez
 
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe „Ziemia Limanowska”
 w Limanowej
 Cele Konkursu:
- popularyzacja wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży 
- promocja ŚDM wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 
 
Regulamin Konkursu:
 
Warunki uczestnictwa
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  .
2. Uczestnicy odpowiadają na pytania quizowe, obejmujące sprawdzenie wiedzy o ŚDM.
3. Tematyka  Konkursu obejmuje:
a) wiedzę o historii Światowych dni Młodzieży ( wymiar międzynarodowy)
b) stan przygotowań do ŚDM w Krakowie w roku 2016
Kryteria oceny
 W konkursie oceną będą uzyskane punkty za część quizową – sprawdzającą wiedzę uczniów o ŚDM.
 
Termin i warunki udziału w Konkursie
 
1. Kartę zgłoszenia na Konkurs można pobrać ze strony: zstio.edu.pl.
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do Zespołu Szkół Technicznych                 i Ogólnokształcących  im. Jana Pawła II ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa na adres zsmelimanowa@pro.onet.pl lub faksem 18 3372 602 do dnia 22.04.2016r.
3. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II ul. Zygmunta Augusta 8, 34- 600 Limanowa, w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 12.00 w sali numer 8.
4. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół dnia 29 kwietnia 2016r. drogą elektroniczną do godz. 12.00.
 
 Zasady przyznawania nagród
 
1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wyłoni laureatów w trzech przedziałach wiekowych:
szkoły podstawowe
gimnazja 
szkoły ponadgimnazjalne.
2. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 1maja  2016 r.  podczas zakończenia  V Biegu Ziemi Limanowskiej.
 
Regulamin z kartą zgłoszenia jest dostępny na  stronie internetowej portalu Ziemia Limanowska  i zstio.edu.pl
 
 
Bibliografia:
 
Historia ŚDM:
 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/ak_sdm2002.html#
 
Orędzie papieskie na ŚDM:
 
http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm
 
List Jana Pawła II do młodych całego świata ( obowiązują punkty 2-3 i 9-15)
 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html
 
Organizacja ŚDM 2016:
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowe_Dni_Młodzieży_2016 
http://www.sdm.org.pl/
http://www.biletdlabrata.pl/
 
 
 
 
 
 
Karta zgłoszenia w konkursie wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży
 
 
 
 
Nazwa  i adres szkoły, mail. telefon
 
 
Imię  i nazwisko  uczestnika konkursu
 
 
I uczestnik…………………………………………………………
 
 
 
II uczestnik………………………………………………………
 
 
 
III uczestnik………………………………………………………
 
 
 
 
Imię  i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy