Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2016 - cześć i honor bohaterom!

 1 marca br., z parkingu usytuowanym przy budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej, przemarszem do Bazyliki Matki Boskiej w Limanowej rozpoczęły się uroczystości związane z narodowym świętem Żołnierzy Wyklętych. Patronat honorowy nad obchodami objęli ks. dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Wiesław Janczyk, Poseł na Sejm RP i Jan Puchała, Starosta Limanowski.

Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych, poświęcone jest pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Żołnierze Wyklęci, to niezłomni bohaterowie powojennej Polski stawiający czynny opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była niepodległość Ojczyzny, wielu z nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami, torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, po których wyrok był oczywisty – natychmiastowe wykonanie kary śmierci. 

 

  

Uroczysta  msza święta w intencji żołnierzy wyklętych, odprawiona została pod przewodnictwem 
ks. Prałata dr Wiesława Piotrowskiego Proboszcza Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. 

  

- Dziś święto tych, którzy byli wyszydzani i wygnani z Ojczyzny. Tych, którzy za nią oddali swoje życie - to są nasi bohaterowie narodowi (…) Od kilku lat w naszym kraju wspominamy żołnierzy wyklętych, którzy walczyli z wilekiej miłości do Ojczyny i dla jej dobra. Dali nam przykład jak należy postępować, aby każdy z nas mógł żyć w wolności. Trudna jest ta historia dziś, ale jesteśmy jej świadkami – mówił ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. – Dziękuję wszystkim tym, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczą w dzisiejszych uroczystościach. 

  

O oprawę muzyczną mszy świętej zadbał Chór Chłopięcy działający przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej pod dyrygenturą Haliny Dyczek.

Kolejnym punktem programu był przemarsz wszystkich gości i delegacji ze sztandarami, na cmentarz parafialnydzie przy tablicy pamiątkowej pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych, odbył się uroczysty apel poległych. Wcześniej jednak kpt. Stanisław Dębski - Komendant Obwodu Małopolska Związku Strzeleckiego STRZELEC, przedstawił krótki rys historyczny postaci niezłomnych bohaterów Limanowszczyzny. 

   

Po uroczystym apelu, zaproszeni goście wysłuchali utworu „Cisza” w wykonaniu dwóch trębaczy ze Związku Strzeleckiego „STRZELEC” z Limanowej. Następnie delegacje składały znicze pod tablica pamiątkową Pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Znicze kolejno złożyli przedstawiciele samorządów, urzędów, szkół i służb mundurowych. 

   

Na zakończenie krótką modlitwę za żołnierzy pomordowanych
przez UB i SB odprawił ks. Stanisław Wojcieszak.

Następnie głos zabrał wicestarosta limanowski - Należy zadać sobie bardzo ważne, podstawowe pytanie, dlaczego naszym obowiązkiem jest pamiętać o Żołnierzach Wyklętych? Odpowiedź jest jedna - ponieważ walczyli o wolność swoją i przyszłych pokoleń (…) Niestety przez wiele lat pamięć o Żołnierzach Wyklętych była w pewien sposób dyskryminowana. Na szczęście proces przywracania pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia rozpoczął się kilka lat temu - mówiłMieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski - Cieszy mnie fakt, że z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem, ze strony młodych ludzi. Jestem przekonany, że droga pracy u podstaw - przyniesie zamierzone efekty, bo nic tak nie uszlachetnia danego narodu jak cześć i pamięć o własnych bohaterach. Jest to fundamentem zdrowego, patriotycznie nastawionego społeczeństwa. A najtrafniej tę kwestię ujął śp. Marszałek Polski Józef Piłsudski- Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Dlatego pamiętajmy o naszych bohaterach!

 

Głos również zabrali Wiesław Janczyk, Poseł na Sejm RP, oraz Wojciech Włodarczyk
Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. 

Na zakończenie trębacze odegrali utwór „Śpij kolego”. 

   

W uroczystościach udział wzięli: Wiesław Janczyk - Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Marek Czeczótka - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Radni Powiatu Limanowskiego- Jolanta GrzegorzekEwa FilipiakAntoni RógJózef Jaworski, Tadeusz Kubowicz, Józef Pietrzak, Rafał Rusnak, Marian Wójtowicz, przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu powiatu limanowskiego m.in Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa, Bolesław Żaba - Wójt Gminy Mszana Dolna, Wacław Chlipała Przewodniczący Rady Gminy Jodłownik, Jolanta Juszkiewicz- Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, wójtowie gmin- oraz przewodniczący rady gmin. Przedstawiciele służb mundurowych Związków Strzeleckich z terenu Powiatu Limanowskiego: JS 2402 Limanowa, JS 2404 Mszana Dolna, OSW Tymbark, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Limanowskiego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, liczne poczty sztandarowe instytucji szkół i zakładów pracy wraz z delegacjami, proboszczowie i księża z terenu Powiatu Limanowskiego oraz rodziny żołnierzy poległych za wolność ojczyzny.

Organizatorami tegorocznych obchodów byli; Powiat Limanowski, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Ziemia Limanowska”, przy współudziale Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej, Mszany Dolnej i z Tymbarku.

 

źródło: Powiat Limanowski

galeria zdjęć: Walenty Rusin