Chrońmy nasz język ojczysty!

  

„Słowa piękne i żywe przez wieki

Zginą naszej pozbawione opieki”

 

 

Wszyscy, którym leży na sercu kultura języka ojczystego oraz promowanie etyki mówienia wiedzą, że 21 lutego cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jak podają źródła, ustanowiono go: „dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących”. W tym roku, z inicjatywy nauczycielek języka polskiego – Małgorzaty Łabuz i Doroty Borowiec do akcji przyłączyli się uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Dnia 19 lutego odbył się apel okolicznościowy, w trakcie którego uczniowie klas trzecich gimnazjum zaprezentowali kilka faktów z historii naszego języka ojczystego; zwrócili uwagę na sposób wysławiania się oraz nakłaniali do zastanowienia się nad poprawnością językową. Wcielając się w rolę językoznawców, podczas konferencji Rady Języka Polskiego, podkreślano że współczesny język polski jest narażony na wiele niebezpieczeństw. Bardzo niepokojącymi zjawiskami są między innymi: postępująca wulgaryzacja języka; skłonność do nadużywania modnych słów; zbędne zapożyczenia z języków obcych, które wypierają wyrazy rodzime; skracanie dłuższych wyrazów najczęściej do dwóch sylab. Prowadzący zachęcali także do zainteresowania się kampanią promującą polszczyznę - „Język polski jest ą-ę”, która skupia się na niezwykle ważnym obecnie zjawisku ubożenia polskiej pisowni spowodowanym komunikacją elektroniczną – zanikaniu polskich znaków diakrytycznych. Zaapelowano, by nie kaleczyć polszczyzny. Na koniec przeprowadzono konkurs, w którym przedstawiciele klas mogli zmierzyć się z zadaniami badającymi umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną.

Mamy nadzieję, że młodzież zapamięta tę nietypową lekcję i od tej pory będzie pielęgnować, szanować język rodzimy nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno – akcję podsumowują nauczycielki.

 

                                                                                                                              Małgorzata Łabuz