Święty Walenty patron Limanowej

  

W  ostatnich latach przyszła moda na tzw. Walentynki święto zakochanych .Ale mało jest tych którzy kojarzą to święto z osobą św. Walentego .A zwłaszcza my mieszkańcy Ziemi Limanowskiej powinniśmy znać przeszłość patrona naszego miasta .Św. Walenty żył w czasach cesarza Klaudiusza II Gockiego . Z wykształcenia był lekarzem, a z powołania kapłanem .  Według podań Cesarz prowadził krwawe wojny .Mężczyźni byli niechętni poczynaniom cesarza więc uchylali się  od poboru  do wojska . Cesarz widząc tę sytuację uznał  ,że powodem tego jest niechęć do opuszczenia żon i narzeczonych.   Cesarz wydał dekret o odwołaniu wszystkich zaślubin i zaręczyn mężczyzn w wieku od 18 do 37 lat . Św. Walenty widząc dramat zakochanych potajemnie błogosławił pary które chciały zawrzeć związek małżeński .  Za te czyny ówczesny kapłan Walenty został skazany  na śmierć przez ścięcie  głowy .Przebywając w wiezieniu odwiedzała go córka strażnika więziennego , podtrzymując go na siłach . Przed śmiercią zostawił jej liść w kształcie serca z napisem” Od twojego Walentego” .Wyrok wykonano w dniu 14 lutego 269 lub 270 roku . Z czasem postać kapłana Walentego mieszała się z kultem innego męczennika o tym samym imieniu , który w 197 roku został biskupem Termi w Umbrii. Pobłogosławił on jako pierwszy małżeństwo poganina i chrześcijanki  . Najprawdopodobniej  jest to jedna i ta sama osoba .Jego grób znajduje się w Termi  gdzie do dziś ściągają pielgrzymi . Czczony jako patron epileptyków św. Walenty wiąże się z inną osobą o tym samym imieniu żyjącą w V wieku w Recji na pograniczu dzisiejszej  Szwajcarii Niemiec i Austrii . Miał On dar uzdrawiania tej choroby. Św. Walenty szczególnie czczony był w Anglii i Francji . Od XV wieku jest patronem Limanowej . Pod jego wezwaniem wybudowano pierwszy kościół parafialny .Z biegiem czasu kult jego osłabł ale nigdy nie przestał być Patronem Naszego Miasta .  W dobie komercjalizacji świąt należy pamiętać o ich źródłach bo tylko wówczas możemy w pełni czerpać z bogactwa , które  niosą nam wartości chrześcijaństwa , które są fundamentem tożsamości  Europy i cywilizowanego świata . 

                                                                                                             Stefan Hutek

Tagi: św. Walenty,