„Pożegnanie Żłóbka” w Mszanie Górnej

 Minęły zimowe ferie. Uczniowie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej II okres roku szkolnego  rozpoczęli bardzo intensywnie, bo już 2 lutego członkowie zespołu regionalnego „Zagórzańska Dziatwa” wzięli udział w uroczystości „Pożegnania Żłóbka” w miejscowym kościele. Kolędnicy z gwiazdą przebrani w tradycyjne stroje zaśpiewali najpiękniejsze zagórzańskie kolędy i pastorałki, przygrywała im szkolna dziecięca kapela. Na zakończenie występu Dziad złożył noworoczne życzenia księdzu proboszczowi i zebranym w kościele wiernym oraz obficie obsypał wszystkich owsem, co zapewne przyniesie im szczęście.

         Coroczne kolędowanie grupy regionalnej w kościele w tutejszym środowisku stało się już tradycją, w którą z roku na rok angażuje się coraz więcej uczniów z klas I – VI. Bardzo cieszy fakt, że przedstawiciele najmłodszego pokolenia tak chętnie i licznie pielęgnują nasze najstarsze zwyczaje, bo w ten sposób podkreślają  przynależność do swojej małej ojczyzny.

Helena Flig

nauczycielka w Zespole Szkoły
i Przedszkola w Mszanie Górnej