Nagrodzeni za promocję Gminy poprzez kulturę i sport

 Sześciu młodych mieszkańców Gminy Mszana Dolna odebrało z rąk Wójta, Bolesława Żaby, nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokie wyniki sportowe zdobyte w ciągu roku 2015. Tradycyjnie już, przekazania wyróżnień dokonano podczas sesji Rady Gminy Mszana Dolna. Gratulacje nagrodzonym złożyła w imieniu wszystkich radnych Aleksandra Kania, Przewodnicząca Rady. W zaszczytnym gronie osób, które za swoje ubiegłoroczne osiągnięcia odebrały z rąk Wójta nagrodę znaleźli się: Michał Jania – klarnecista z Mszany Górnej, Krystian Kubowicz – wokalista z Kasiny Wielkiej, Justyna Rusnarczyk – solistka z Kasiny Wielkiej oraz taekwondzisci: rodzeństwo Karolina i Mateusz Szczęsnowscy i Kamil Skolarus – wszyscy z Kasinki Małej.

Uhonorowani przez Wójta muzycy i sportowcy mimo młodego wieku poszczycić się mogą wieloma prestiżowymi osiągnięciami, które wszystkim świadkom tej wyjątkowej uroczystości przybliżył Bolesław Żaba.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że to właśnie przedstawiciele młodego pokolenia naszej społeczności poprzez realizację swoich pasji artystycznych i sportowych oraz udział w licznych konkursach i zawodach kreują pozytywny wizerunek naszej Małej Ojczyzny oraz promują Gminę Mszana Dolna w kraju i na arenie międzynarodowej.

 

Magda Polańska