XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta turoniowi”

 Komisja w składzie:

1. mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog
2. mgr Inka Bogucka - etnograf
3. dr hab. Stanisław Węglarz - etnolog
4. Piotr Lulek – regionalista, muzyk

po obejrzeniu 26 grup kolędniczych, w tym 9 grup dziecięcych, 6 młodzieżowych i 11 grup dorosłych oraz omówieniu zaprezentowanych programów, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

A. w kategorii dziecięcej (od 7  do lat 13)

 

 I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości  300 zł  otrzymuje grupa kolędnicza

„Z GWIAZDĄ” z Sadku Kostrzy;

 

- Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł, otrzymują grupy kolędnicze :„Z GWIAZDĄ” z Męciny, „Z GWIAZDĄ”  z Raby Niżnej, „PASTUSZKI” z Zasadnego, „DRABY NOWOROCZNE” z Ujanowic;

 

- Cztery równorzędne  III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z TURONIEM” z Olszówki, „Z KONIKIEM” z Pasierbca,

 „Z GWIAZDĄ” z Siekierczyny, „Z GWIAZDĄ” z Lubomierza.

 

B. w kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)

I miejsce  i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje grupa kolędnicza

„ Z TURONIEM” z Sadku Kostrzy;

 

 - Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości  po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” z Jodłownika, „Z SZOPKĄ” z Ujanowic;

-Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” z Kasiny Wielkiej, „Z GWIAZDĄ” z Bałażówki;

 

Wyróżnienie w kwocie 150 zł otrzymuje grupa kolędnicza „ŻYWA SZOPKA” z Poręby Wielkiej.

 

Ponadto na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu  komisja zakwalifikowała laureatów I i II miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. 5 grup dziecięcych: „Z GWIAZDĄ”   z Sadku Kostrzy, „Z GWIAZDĄ” z Męciny, „Z GWIAZDĄ”  z Raby Niżnej, „PASTUSZKI” z Zasadnego, „DRABY NOWOROCZNE” z Ujanowic;

oraz 3 grupy młodzieżowe:„ Z TURONIEM” z Sadku Kostrzy, „Z GWIAZDĄ”   z Jodłownika, „Z SZOPKĄ” z Ujanowic.

C. w kategorii  dorosłych:

- cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł  otrzymują grupy kolędnicze: „PASTERZE”  z Sadku Kostrzy „PASTERZE” ze Szczyrzyca, „Z TURONIEM”  z Jurkowa, „PASTERZE” z Krasnego Lasocic;

 

- cztery równorzędne  II miejsca  i nagrody  pieniężne po 400 zł otrzymują  grupy kolędnicze: „Z TURONIEM” z Kasiny Wielkiej, „ŻYWA SZOPKA”  z Kamienicy, „Z KONIKIEM” ze Żmiącej, „HERODY” ze Starej Wsi;

 

- trzy równorzędne  III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł, otrzymują grupy kolędnicze: „Z TURONIEM” z Raby Niżnej, „HERODY” z Pasierbca, „Z TURONIEM” ze Słopnic.

 

Ponadto na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja  zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc, tj. : „PASTERZE” z Sadku Kostrzy, „PASTERZE” ze Szczyrzyca, „Z TURONIEM”  z Jurkowa, „PASTERZE” z Krasnego Lasocic, „Z TURONIEM” z Kasiny Wielkiej, „ŻYWA SZOPKA”  z Kamienicy, „Z KONIKIEM” ze Żmiącej, „HERODY” ze Starej Wsi.

                Komisja stwierdza, że  Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi” jest ważnym wydarzeniem  służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych całego regionu lachów limanowskich i górali zagórzańskich. Wpływa on na utrwalanie tradycji, a  młodemu pokoleniu służy poznaniu własnej tożsamości kulturowej.

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno-merytorycznym.  Komisja widzi  potrzebę kontynuowania tradycyjnych form kolędowania w środowisku regionalnym i lokalnym. Komisja wyraża wdzięczność władzom powiatowym ze starostą Janem Puchałą oraz władzom Gminy Mszana Dolna na czele z wójtem Bolesławem Żabą  za przychylny stosunek do tej działalności, a także  pomoc finansową i organizacyjną. Wyrażamy podziękowanie za włożony trud i przyjęcie ponad 500 wykonawców oraz stworzenie dobrej atmosfery do realizacji przeglądu, dla pani dyrektor, nauczycieli, rodziców i pracowników  Szkoły Podstawowej Nr 1.

Dziękujemy prowadzącym XVII Powiatowy Przegląd Kolędniczy za sprawne przeprowadzenie imprezy.

Dziękujemy grupom kolędniczym, organizatorom, sponsorom i licznie zgromadzonej publiczności.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Lubomierz, 24 stycznia 2016 r.

                                                                                            Zdjecia: Stefan Hutek