Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach mikrobiologicznych na wodociągu wiejskiego Stara Wieś – Wola

 Po zapoznaniu się z raportem cząstkowego badania próbek wody pobranej w dniu 12 stycznia 2016r. z wodociągu wiejskiego  Stara Wieś – Wola w punkcie poboru Szkoła   Podstawowa  nr 2 -  Stara Wieś;   badanie   wykonane  przez  WSSE  Kraków  – znak sprawy LW/9052.1.29.2016 , kod próbki 44/NS

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej 
informuje o przekroczeniach 
dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych

 

  • Nazwa urządzenia: wodociąg wiejski – Spółka Wodociągowa Stara Wieś - Wola
  • Dobowa produkcja wody : 80 m3dobę
  • Liczba zaopatrywanej ludności : ok. 650
  • Stosowane uzdatnianie wody:  chlorowanie, magnetyzator, filtry
  • Data wystąpienia zanieczyszczenia : dzień poboru 12.01.2016r.

Wynik badania: liczba bakterii grupy Coli – 52 w 100 ml     

W związku z powyższym w dniu 14 stycznia 2016r. powiadomiono telefonicznie prezesa Spółki Wodociągowej  
Stara Wieś - Wola  o złej jakości wody oraz  poinformowano o zakazie użytkowania wody! 

Wg oświadczenia zostaną podjęte natychmiastowe działania w tej sprawie. 


W dniu 14 stycznia 2016r. wydano decyzję administracyjną 
znak NHK-HI-431-8/16 nr 1/16 zakaz użytkowania wody.