Smutny los limanowskiego przedsiębiorcy

 Firma Maxbus  Pana Bogumiła Pietruchy to największy przewoźnik komunikacyjny w naszym powiecie. Obsługuje z  powodzeniem najbardziej uczęszczane linie: Limanowa- Kraków  oraz Limanowa -Nowy Sącz. I wydawałoby się tu, że należą się  jeszcze gratulacje dla przedsiębiorcy z życzeniami, by sprostał  wysiłkom wobec  rosnącej wciąż silnej konkurencji  usług komunikacyjnych firm zagranicznych. Dodam że firma zatrudnia ponad 50 kierowców pochodzących z miejscowości powiatu limanowskiego. Jednak Pan Bogumił jak przystało na przedsiębiorcę nie może ze spokojem zająć się rozwojem firmy mając wsparcie i przychylność władz samorządowych, ponieważ od kilku lat zmaga się z dziwnymi decyzjami płynącymi z Urzędu Miasta Limanowa. Powodem takiego stanu jest przymuszanie przedsiębiorcy   przez władze miasta by korzystał z punktu przesiadkowego zlokalizowanego  na dworcu w okolicach ulicy Targowej, który jest własnością prywatną  osób prowadzących  konkurencyjną działalność przewozową. Na uwagę zasługuje fakt ,że Pan Bogumił Pietrucha w doskonały sposób rozwiązał dostępność komunikacyjną  wyręczając  w tym zakresie ustawowy obowiązek samorządu miejskiego lokalizując przystanek początkowy i końcowy przy ulicy Zygmunta Augusta. Dzięki tej lokalizacji  przez całe miasto przebiegają linie komunikacyjne co jest szczególnie dogodne dla uczniów szkół średnich. Dodatkowym atutem placu przy ul. Zygmunta Augusta jest możliwość zostawienia pojazdu  bezpłatnie na czas podróży. Takiej możliwości nie mają pasażerowie na dworcu przy ul. Targowej. Ale  tych zalet nie widzą włodarze miasta Limanowa, którzy nieustanie już od roku 2012 zmuszają Firmę do korzystania  z prywatnego dworca. Takie działania władz miasta są bezprawne co potwierdziło już rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2013 r. uchylając uchwałę nr XXXVII/229/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. Ale z bardzo dużym zdziwieniem należy przyjąć fakt uchwały Rady Miasta Limanowa nr XVI.118.2015  z dnia 14 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Radni chyba już zapomnieli że podobnej treści uchwała z roku 2012 została uchylona. Jednak kulisy podjęcia nowej uchwały stają się zrozumiałe ponieważ tą uchwałą znów można „pognębić” przedsiębiorcę, bo na jej podstawie wypowiedziano  Firmie Maxbus uzgodnienia na korzystanie z przystanków na terenie miasta Limanowa z dniem 31 grudnia 2015 r. Zastępcy Burmistrza Wacławowi Zoniowi nie przeszkadzało podczas pisania wypowiedzenia, że decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2015 r.  ponownie wniesiono o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia 14 października 2015 r. Na wyrok pewno przyjdzie nam trochę poczekać ale proszę zrozumieć stres przedsiębiorcy,  który od 1 stycznia 2016 r. będzie pozbawiony możliwości korzystania z przystanków autobusowych na terenie miasta Limanowa, a to uderzy przede wszystkim w pasażerów a zwłaszcza młodzież dojeżdżającą do szkół. Na koniec nasuwa się pytanie dlaczego tylko w Limanowej jest taki dziwny nacisk władzy? Przecież ani w Nowym Sączu czy w Krakowie nikt nikogo nie zmusza na siłę do wjazdu gdziekolwiek. Podobnie jest w wielu innych miastach Polski. Oczywiście samorząd musi wyznaczyć dogodne miejsca na przystanki autobusowe ale jak z nich korzysta przewoźnik to zależy od niego i pasażerów korzystających z jego usług. A na koniec dla władz miasta warto postawić pytanie, gdzie ma być ten właściwy węzeł komunikacyjny? Odpowiedź jest prosta tam gdzie są ciągi komunikacyjne. Dla Limanowej w przyszłości ważnym ciągiem komunikacyjnym będzie szybka kolej .Dlatego lokalizacja węzła komunikacyjnego powinna uwzględnić przebieg lini kolejowej oraz obwodnicy Limanowej. Więc nie warto tracić energii władzom miasta na zwalczaniu  jednego przedsiębiorcy ,ale potrzeba współpracy i twórczej wizji jak rozwiązać nowoczesne ciągi komunikacyjne i funkcjonujące w nich środki transportu publicznego , które są podstawą rozwoju każdej miejscowości.

                                                                                                                                                  Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego

W załączeniu kopie dokumentów :

1.Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2013 r. stwierdzające nieważność uchawały Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

 

2.Uchwała Rady Miasta z dnia 14 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków                    komunikacyjnych                              

3. Wniosek Firmy MAXBUS  do Wojewody Małoplskiego o wydanie rostrzrygnięcia nadzorczego w sprawie uchwały Rady Miasta z dnia 14 października 2015 r.

 

 

4. Skarga Wojewody Małoposkiego do WSA przeciwko Radzie Miasta Limanowa na uchwałę z dnia 14 października 2015 r.

 

5. Wypowiedzenie uzgodnienia na korzystanie z przystankow przez Burmistrza miasta Limanowa

 

6.Odpowiedź Burmistrza na wniosek Pana Bogumiła Pietruchy w sprawie korzystania z przystanków na terenie miasta Limanowa

Tagi: MAXBUS,