Czemu mi o Tobie w szkole nie mówili

 Czemu mi o Tobie w szkole nie mówili - to motto wystawy zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu w związku z przypadającą 27 listopada 2015 r. 100. rocznicą urodzin gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. Dzięki zamieszczonej na wystawie biografii Generała z sylwetką asa lotnictwa z czasów II wojny światowej mogli się zapoznać nie tylko uczniowie, ale także rodzice podczas spotkań wywiadowczych. Wystawa zawiera prace plastyczne finalistów i laureatów małopolskich konkursów upamiętniających 100. Rocznicę urodzin gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, których finał odbył się 17 marca 2015 r. w SP nr 21 w Nowym Sączu. Ekspozycję ubarwiają też prace plastyczne uczniów SP nr 21. Szczególne zainteresowanie wzbudziły modele samolotów, na których latał Generał, wykonane przez laureatów i finalistów wspomnianych konkursów. Na lekcjach wychowawczych uczniowie obejrzeli prezentację przedstawiają asa powietrznych bitew wykonaną przez Julię Cisak uczennicę Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kingi w Nowym Sączu, laureatkę wymienionych konkursów.

Naszym obowiązkiem jest ocalić od zapomnienia najlepszego polskiego pilota z czasów II wojny światowej, żołnierza niezłomnego, wiernego syna Rzeczpospolitej, którego postać jest przemilczana w programach do nauki historii.

Cieszy fakt, że młode pokolenie jest na tyle świadome i wrażliwe, że czuje wielkość tego człowieka bez reszty oddanego ojczyźnie, przez całe swoje długi życie. Potwierdzeniem tych słów niech będzie wiersz napisany przez Wiktorię Żmudkę uczennicę klasy piątej w SP nr 21 w Nowym Sączu.

POLSKI PILOT

Generał Stanisław Skalski

bohater całej Polski, nasz!

Na mundurze biały orzeł- dowód tego, że Ojczyznę swoją ratować chciał.

Dla ziemi polskiej gotów był zginąć.

Swe młode lata życia pragnął oddać za kraj!

Dla Polski!

Dla Polski!

Wszystko robić chciał!

W II Wojnie Światowej

pod niebo wysoko się wzbił!

Legendą już za życia się stał!

W wielu wojnach udział brał!

Lecz nie bał się, gdyż Bogu życie swe dał!

Dla Polski!

Dla Polski!

Wszystko robić chciał!

W samolocie ciągle latał w wojny czas.

To drugi jego dom był, gdyż walkę o Ojczyznę toczył w nim!

Ta szachownica!

Ten biało-czerwony znak na maszynie widniał wyraźnie tak.

Dla Polski!

Dla Polski!

Wszystko robić chciał!

Stanisław Skalski-pilot

Swe życie długie poświęcił nam.

Za Polskę oddać je chciał!

Dla Polski!

Dla Polski!

Wszystko robić chciał!

Na wystawie nie zabrakło też zdjęć z Kodymy na Ukrainie, gdzie powstaje wznoszona przez ks. Stanisława Majkrzaka kaplica i miejsce pamięci gen. Stanisława Skalskiego. SP nr 21 wspiera tę budowę poprzez organizowanie loterii i kiermaszów okolicznościowych. Również mieszkańcy Ziemi Limanowskiej mogą się włączyć w to dzieło poprzez przekazanie dobrowolnej ofiary na ten cel. Nowy Sącz łączy z Kodymą kopia cudownego obrazu Przemienienia Pańskiego z nowosądeckiej fary ofiarowana parafii w Kodymie przez bp. Jana Piotrowskiego poprzedniego proboszcza bazyliki św. Małgorzaty.

Pragnącym wesprzeć dzieło budowy kaplicy i miejsca pamięci gen. Stanisława Skalskiego w Kodymie na Ukrainie podajemy nr konta: ks. Stanisław Majkrzak, Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D

Nr 11 8817 0000 3001 0001 7398 0104 z dopiskiem na budowę kaplicy

 

                                                                                                                                                 Elżbieta Gołąb