W Sejmie otwarto salę im. Józefa Oleksego - wieloletniego komunistycznego agenta i aparatczyka

 

W Sejmie otwarto salę im. Józefa Oleksego - wieloletniego komunistycznego agenta i aparatczyka - niezalezna.pl
foto: arch.
Jedna z sal w Sejmie nosi od wczoraj imię Józefa Oleksego, byłego działacza komunistycznej PZPR i pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. W latach 1970–1978 był on tajnym współpracownikiem wojskowego Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego. Mimo to podczas ceremonii nadania imienia sali Małgorzata Kidawa-Błońska pochwaliła Oleksego jako "państwowca".

Marszałek Sejmu z PO stwierdziła też, że Oleksy był człowiekiem kulturalnym i otwartym. Ale przyglądając się jego karierze, trzeba stwierdzić, że ta otwartość dotyczyła przede wszystkim struktur totalitarnego państwa komunistycznego.

Józef Oleksy odd 1969 do 1990 r. należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wstąpił więc do partii zaraz po rozpoczęciu przez nią antysemickiej nagonki. Zasiadał też w prezydium zarządu głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W latach 1970–1978 był tajnym współpracownikiem wojskowego Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego - tajnej komórki wywiadowczej powstała w latach 60. XX w. jako część struktury Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli wywiadu wojskowego PRL.  

Oleksy pełnił również funkcję sekretarza komitetu uczelnianego PZPR w Szkolej Głównej Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa). W 1977 r. przeszedł do pracy w aparacie partyjnym w Wydziale Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR. Od 1981 r. do X Zjazdu kierował biurem Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR. W latach 1987–1989 pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. 

Na uhonorowanie Oleksego zareagował na swoim profilu na Facebooku historyk Sławomir Cenckiewicz, przypominając dorobek tego "państwowca":

Sławomir Cenckiewicz podkreślił też, że charakterystyczne dla elit III RP jest z jednej strony czczenie takich postaci jak Oleksy, a z drugiej - mieszanie z błotem tak zasłużonych antykomunistów i patriotów jak Antoni Macierewicz

 
Autor: 

Źródło: