Patriotyczno-religijna uroczystość na górze Korab

5 lipca 2015 r. miała miejsce już czwarta z kolei uroczystość na cmentarzu wojennym nr 359 na górze Korab w parafii Jaworzna. Od początku głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska wraz z Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy w Kodymie na Ukrainie. W tym roku obchodzona jest 100 rocznica urodzin Generała Pilota Stanisława Skalskiego, którego życiorys na wstępie zaprezentował kpt. Jan Jastrzębski z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Mszę św. celebrowali; ks. Stanisław Majkrzak z Kodymy na Ukrainie, ks. Prałat Józef Cieśla Proboszcz parafii Jaworzna,ks. Kanonik Józef Trela z Żmiącej, ks Marcin Wróbel misjonarz przygotowujący się do wyjazdu do Papui Nowej Gwinei oraz ks. Kapelan Tomasz Szewczyk z Mordarki. Po rozpoczęciu mszy św. słowa podziękowania oraz kwiaty wręczono ustępującemu proboszczowi parafii Jaworzna ks. Prałatowi Józefowi Cieśli za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu uroczystości na górze Korab oraz ks. Stanisławowi Majkrzakowi w 15 rocznicę święceń kapłańskich. Po mszy św. złożono znicze na grobach żołnierskich i rozpoczął się cykl imprez których celem było zebranie środków na budowę kaplicy i domu pamięci Generała Skalskiego w Kodymie na Ukrainie. Była loteria fantowa, aukcja dzieł sztuki ,degustacja potraw regionalnych,tor bojowo-sprawnościowy przygotowany przez 21 Pułk Brygady Strzelców Podhalańskich, przelot samolotu z lotniczą niespodzianką dla dzieci, przejażdżka na kucykach, malowanie twarzy gry i zabawy dla dzieci. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz i organizacji w osobach: Posła na Sejm RP Anny Paluch, Radnego Województwa Małopolskiego Pana Pawła Śliwy, Wójta Gminy Laskowa Pana Czesława Stanisławczyka, Radnego Powiatu Limanowskiego Stefana Hutka, Radnej Gminy Laskowa Zofii Bukowiec, Radnego Miasta Limanowa Walentego Rusina mjr. Andrzeja Materka z 1 Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzenia z Krakowa. Tę uroczystość hojnie wsparło wielu sponsorów dzięki którym uzyskano ponad 10 tyś zł środków przeznaczonych na budowę kaplicy i domu pamięci Generała Skalskiego w Kodymie na Ukrainie. Serdeczne podziękowania składamy:

Państwu Grażynie i Maciejowi Wojtasom za udostępnienie terenu

Irenie i Pawłowi Szewczykom – Wisniowy Gaj z Kobyłczyny

Lucynie i Józefowi Grzybom Piekarnia Tęgoborze z Tęgoborzy

Małgorzacie i Wincentemu Krzyżakom Słoneczna Tłocznia ze Żmiącej

Mari i i Tadeuszowi Klimkom ze Strzeszyc

Józefowi Waligórze ze Sechnej

Piotrowi Waligórze ze Sechnej

Ewie i Piotrowi Pajorom- Piekarna na Moroniu z Laskowej

Mari i Stanisławowi Orłom- Za Piecem ze Strzeszyc

Ochotniczej Straży Pożarnej z Ujanowic

Aeroklubowi z Nowego Targu

Aeroklubowi Podhalańskiemu z Łososiny Dolnej

Annie Paluch Posłance RP

Wiesławowi Janczykowi Posłowi na Sejm RP

Piotrowi Skalskiemu z Krakowa

Adamowi Przechrzcie z Laskowej

Pawłowi Śliwie Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego

Walentemu Rusinowi Radnemu Miasta Limanowa

Stefanowi Hutkowi Radnemu Powiatu Limanowskiego

Firmie Fakro z Nowego Sącza

Firmie Instalator z Ujanowic

Kpt. Jamowi Jastrzębskiemu z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa

Gen. bryg. Wojciechowi Kucharskiemu Dowódcy 21. Brgady Strzelców Podhlańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa

Mjr. Arturowi Materkowi z 1.Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego w Krakowie – Balicach

Płk. Zdzisławowi Strzelczykowi Dowódcy 1.Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego w Krakowie – Balicach

Kazimierzowi Garbaczowi i Aptece VITA z Laskowej

Januszowi Urydze Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Porąbce Iwkoskiej

Tadeuszowi Urydze Zakład Przetwórstwa Mięsnego z Iwkowej

Halinie i Romanowi Dudkom Zakłady Mięsne Laskopol z Laskowej

Zofii Bukowiec Pełnomocnik Profesora Ryszarda Legutko Posła do Parlamętu Europejskiego

Firmie BOSS – Pasaż Handlowy z Limanowej

Bogdanowi Sukiennikowi- TIK- TAK z Limanowej

Tomaszowi Wideł – Świat Torebek z Limanowej

Firmie F.H.U. „Euro J.W.” z Limanowej

Ks. Prałatowi Józefowi Ciesli Proboszczowi parafii Przemienienia Pańskiego w Jaworznej

 

                                                                                                                tekst: Stefan Hutek

                                                                  zdjęcia: Walenty Rusin, Tomasz Twaróg