Wybory do Izb Rolnych Niedziela 31 maja 2015 r.

Kandydaci do Małopolskiej Izby Rolnej rekomendowanii przez NSZZ Solidarność RI z terenu Gminy Limanowa

 

Wiesława Bugajska -lat 49,mężatka,dwoje dzieci, wykształcenie wyższe. Ukończone Wyższe Studia

 

Zawodowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Ekonomia oraz Studia

Uzupełniające Magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Politologia.

Od 1985r do 1993r pracownik Urzędu Gminy Łukowica, a od 1993r do nadal pracownik Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Placówce Terenowej w Limanowej .

Ze względu na zatrudnienie w KRUS jestem w stałym i bezpośrednim kontakcie z rolnikami.

Umożliwia mi to poznanie ich potrzeb, problemów i oczekiwań, które staram się rozwiązywać.

 

 

 

 

 

 

Antoni Frączek  Radny Gminy Limanowa ,mieszkaniec Pisarzowej prowadzi 11,5 ha gospodarstwo rolne. Swoją działalnością społeczną angażuje się w sprawy wsi jak i całej Gminy Limanowa

 

 

W niedzielę 31 maja 2015r. odbywają się wybory do Izb Rolniczych.

Ogromne znaczenie w środowisku rolniczym ma to, kto znajduje się w organizacji opiniotwórczej i akceptującej program rolny po tzw. konsultacjach związkowych. Dlatego proszę o oddanie głosu na kandydatów zgłoszonych przez NSZZ RI ,,Solidarność”. W związku z tym, że w gminie Limanowa mamy dwa Mandaty do Izb Rolniczych, proszę o oddanie dwóch głosów:

na Panią Wiesławę Bugajską na miejscu nr. 1 oraz na Pana Antoniego Frączka na miejscu nr. 2

Pani Wiesława Bugajska jest doświadczonym Fachowcem w dziedzinie rent rolniczych, pracująca w KRUS Limanowa. Prowadzi gospodarstwo rolne z mężem w Starej Wsi.

Pan Antoni Frączek: od 2002r. Radny Gminy Limanowa, doświadczony Samorządowiec, prowadzący z żoną gospodarstwo rolne w Pisarzowej.

                                                 Wojciech Włodarczyk Przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność RI

 

Głosowanie odbywa sie Gmina Limanowa, okręg wyborczynr 155:                     Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18b

W NAJBLIŻSZA NIEDZIELĘ - 31 maja 2015 r. - ZAPRASZAMY DO LOKALI WYBORCZYCH!!!

W dniu głosowania wszystkie lokale wyborcze bedą czynne w godz. od 8:00 do 18:00