Nowe centrum Olszówki

Gmina Mszana Dolna zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w centrum wsi Olszówka poprzez remont drogi gminnej wraz z budową zatok parkingowych, przebudową drogi wewnętrznej, rozbudową placu postojowego, budową kanalizacji opadowej”. Wykonawcą prac budowlanych była firma W.P.P.U.H.”JANDA” Janina Duda  Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna. W ramach inwestycji wykonano 57 zatok parkingowych w ciągu drogi gminnej, 27 miejsc postojowych na placu przy kościele, wykonano drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej do boiska sportowego „Ostra” Olszówka o długości 76 m oraz zmodernizowano drogę gminną Olszówka - Zarąbki na długości 126 m. Gmina Mszan Dolna uzyskała na realizację zadania dofinansowane z PROW w wysokości 142 187,00 zł, natomiast całość inwestycji wyniosła 468 039,28 zł.

Jarosław Jurczak

Tagi: ,