Ks. Ignacy Zoń Żołnierz Wyklęty

W dniu 2 maja obchodziliśmy 48 rocznicę śmierci ks Ignacego Zonia. Pochodzący ze Starej Wsi ks Ignacy wpisał się w historię Polski jako gorliwy kapłan , patriota założyciel organizacji WiN. Po raz pierwszy społeczeństwo Ziemi Limanowskiej mogło więcej dowiedzieć się o bohaterskim kapłanie spoczywającym na cmentarzu parafialnym w Limanowej w dniu 1marca 2015 r. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego biografię prezentowano na Portalu Ziemia Limanowska(kliknij zobacz artykuł). W dniu 13 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Starej Wsi miała miejsce uroczysta akademia upamiętniająca życie i męczeństwo ks. Ignacego Zonia. Tu w Starej Wsi urodził się bohaterski kapłan, to tu uczył się miłości Boga i Ojczyzny. Akademia była więc żywą lekcją historii, w której uczestniczyła młodzież i dzieci szkolne wpatrując się postać która wyrosła wpośród starowiejskich pól, gór i lasów. Ukazanie uczniom osoby ks. Zonia było okazją odkrywania piękna historii bez której nie można kształtować właściwych postaw ludzi młodych. Szczególnym bogactwem akademii była obecność krewnych ks. Ignacego Zonia w osobach Pani Janiny Postrożny (bratanica ks. Ignacego), Pana Jana i Stefana Zoniów (bratanków ks. Ignacego Zonia). Wielki szacunek i uznanie należy się Dyrekcji tj. Pani Halinie Mąka i Pani Ewie Matras oraz nauczycielom i uczniom, którzy wiele trudu włożyli w przygotowaniu inscenizacji historycznej. Scenariusz uroczystości opracowała Pani Mariola Olesiak a oprawę muzyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum pod kierownictwem Pani Joanny Dutka. W uroczystej akademii wzięli udział dostojni goście w osobach: ks. Marian Tyrka Proboszcz Parafii, Pan Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa, Pan Wacław Zoń Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa, Pani Edyta Król Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, Pan Józef Mąka Radny Gminy Limanowa, Pani Urszula Biernat Sołtys Starej Wsi I , przedstawiciele Rady Rodziców, Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego. Na zakończenie uroczystości głos zabrali goście oraz rodzina ks. Ignacego Zonia. Wielokrotnie okazywano wdzięczność za przygotowanie apelu. Osobiste refleksje dotyczące ks. Ignacego przedstawił Pan Jan Zoń, który był świadkiem wielu wydarzeń z Jego życia w tym przebiegu uroczystości pogrzebowych jakie miały miejsce w maju 1967 r. Podsumowując całość uroczystej akademii nasuwa się pytanie o poziom edukacji historycznej dzieci i młodzieży. Niestety władze państwa polskiego w ostatnich latach wiele zła uczyniły zmniejszając między innymi ilość godzin nauczania historii. A dobre nauczanie historii w szkole do gwarancja dobrych i odpowiedzialnych obywateli Polski. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę polski poeta Adam Asnyk pisząc właśnie wiersz „Do Młodych”

 Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... Za każdym krokiem w tajniki stworzenia Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia, I większym staje się Bóg!
 Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów, Choć rozproszycie legendowy mrok, Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów, Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów, Lecz dalej sięgnie ich wzrok. 

Każda epoka ma swe własne cele I zapomina o wczorajszych snach... Nieście więc wiedzy pochodnię na czele I nowy udział bierzcie w wieków dziele, Przyszłości podnoście gmach!
 
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć!
 
Ze światem, który w ciemność już zachodzi Wraz z całą tęczą idealnych snów, Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi - I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, W ciemnościach pogasną znów!

 

                                                                             Tekst i zdjęcia: Stefan Hutek