Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

 18 kwietnia 2015 roku Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej wraz z panią drygent Haliną Dyczek uczestniczył w nocnym czuwaniu w Łagiewnikach. W czuwaniu uczestniczyły rodziny osób uzależnionych oraz sami uzależnieni - młodzi ludzie, którym z pomocą sióstr Pallotynek -2 II udało się przerwać nałóg. Koncert trwał godzinę i podzielony został na 3 części: I część poświęcona była Jezusowi Miłosiernemu, II część to pieśni o tematyce Maryjnej, a natomiast w III część pieśni patriotyczne. Serca słuchaczy ujęło Ave Maryja wykonane perfekcyjne przez chłopców oraz grającą na skrzypcach Dorotę Dyczek. Chórzyści uświetnili także śpiewem mszę Świętą o godz. 24.00. Nad ranem wrócili do Limanowej, aby o godz. 12.00 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej zaśpiewać podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji pomordowanych w Miednoje, Katyniu, Smoleńsku, Ostaszkowie.

Natomiast 30 kwietnia 2015r. Chór Chłopięcy koncertował w Kłodnem w Szkole Podstawowej otwierając Wojewódzki Konkurs „ W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbruck”.