224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Radio Maryja

Dziś przypada 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3

Maja. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbędą się

zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

 

 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i

drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych

– ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa

Rządowa z 3 maja 1791 r. była zwieńczeniem

reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie

obrad Sejmu Czteroletniego.

 

Prof. Mieczysław Ryba, historyk, podkreślił, że konstytucja była dowodem

na zdolność narodu polskiego do podjęcia moralnej i instytucjonalnej przemiany.

Konstytucja Majowa była dla pokolenia rozbiorów dowodem, że w

sytuacji kompletnego upadku państwa i społeczeństwa naród polski

był w stanie sam z siebie wygenerować reformę. To odrodzenie miało

miejsce na poziomie moralnym i instytucjonalnym. Było to bardzo

ważne – szczególnie, że mieliśmy do czynienia z pazernością państw

ościennych – to oni doprowadzili do rozbiorów, a nie upadek

narodu – powiedział prof. Mieczysław Ryba.

źródło: Radio Maryja