Czysty Lubomierz - Akcja "Sprzątanie Gminy 2015"

 14 kwietnia 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu wraz z nauczycielami, Przewodniczącą Rady Rodziców Justyną Kowalczyk oraz Alicją Złydaszyk ochoczo wyruszyli na akcję porządkowania okolicy. Uczestnicy akcji "uzbrojeni" w rękawice, kamizelki odblaskowe i worki posprzątali okolice szkoły, kościoła, cmentarza, parkingu i drogi wojewódzkiej. W sumie zebrano 30 worków śmieci, które zostaną zabrane przez firmę Traszkan. 

Mamy nadzieję, że takie działania zaszczepią w młodym pokoleniu potrzebę dbania o otoczenie, wyrobią nawyki proekologiczne oraz wpłyną na prawidłową postawę całego społeczeństwa – udział w akcji uzasadniają jej szkolni koordynatorzy. Dbałość o piękno przyrody i czystość środowiska to nawyk, który jak najwcześniej powinniśmy kształtować wśród młodego pokolenia. Naszym celem powinno być zwrócenie uwagi wszystkich na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i selektywną  ich zbiórkę. W związku z takimi założeniami co roku przystępujemy do akcji sprzątania okolicy angażując do tej pracy nie tylko uczniów, ale także ich rodziców. Tegoroczne działania zbiegły się z akcją ogłoszoną przez Wójta Gminy Mszana Dolna "Sprzątanie Gminy 2015".

Grażyna Dawiec