„Nie o taką Polskę walczyli”- Spotkanie autorskie z Dominiką Kalagą

 20 kwietnia 2015 r. w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej miała miejsce uroczysta promocja książki Dominiki Kalagi „Nie o taką Polskę walczyli”.Z wielkim uznawaniem należy się odnieść do tego dokumentu historycznego dotyczącego ruchu oporu wobec przeniesionej na bagnetach Armii Czerwonej ideologii władzy komunistycznej. Na przykładzie oddziału partyzanckiego „Opór” autorka podjęła temat jednej z grup Żołnierzy Wyklętych działającej na terenie Ziemi Limanowskiej. Niewątpliwie bohaterską postacią tamtych dni jest Wojciech Dębski pseudonim „Bicz”, który wraz ze swoimi towarzyszami broni poniósł najwyższą ofiarę jaką jest własne życie. Autorka bibliograficznie ukazała postać „Bicza” pochodzącego ze Starej Wsi koło Limanowej. Od młodości zaangażowany w sprawy społeczne naszej Ojczyzny. Jako żołnierz przygotowany do służby w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Uczestnik kampanii wrześniowej a po jej klęsce organizował ruch partyzancki na terenie Limanowszczyzny i Sądecczyzny wobec okupanta niemieckiego. Ale to nie okupant niemiecki był najgorszy bo największego cierpienia zakończonego śmiercią Wojciech Dębski i wielu innych Żołnierzy Wyklętych Ziemi Limanowskiej doznało od funkcjonariuszy nowej władzy komunistycznej. Dowodem bestialstwa komunistów limanowskich był fakt zbezczeszczenia zwłok zabitych Antoniego Mruka, Franciszka Miśkowca i Wojciecha Dębskiego”Bicza” których zwłoki wrzucono do szamba w siedzibie limanowskiego SB. Zwłoki bezczeszczone były od roku morderstwa tj. 1945 do 1957. W roku 1957 na wniosek Stanisława Mruka żołnierza grupy „Opór” ekshumowano zwłoki, które po uroczystym pogrzebie znalazły godny pochówek na cmentarzu parafialnym w Limanowej. „Nie o taką Polskę walczyli” jest pierwszym tak obszernym dokumentem historycznym dotyczącym męczeństwa limanowskich patriotów dokonanego przez organy komunistyczne, z którym powinni zapoznać się wszyscy mieszkańcy Powiatu Limanowskiego a zwłaszcza młodzież. Pani Dominika Kalaga tworząc dokument historyczny w dużej mierze opierała się na relacjach Pana Tadeusza Dębskiego ps. „Zając”, syna Wojciecha Dębskiego „Bicza”. Powyższa pozycja książkowa nie ukazała by się bez pomocy Starostwa Powiatowego i przychylności Starosty Limanowskiego Pana Jana Puchały. Trud wydawniczy poniósł Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej pod kierownictwem Dyrektora Andrzeja Dębskiego syna Pana Tadeusza Dębskiego. Wszyscy chętni nabyciem tego dokumentu mogą kontaktować się z sekretariatem ZSTiI w Mszanie Dolnej lub wydziałem promocji Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 

                                                                     Tekst i zdjęcia:Stefan Hutek