NIE O TAKĄ POLSKĘ WALCZYLI … Historia oddziału „Opór” we wspomnieniach partyzantów.

 Spotkanie  z autorką  Dominiką Kalagą "NIE O TAKĄ POLSKĘWALCZYLI …Historia oddziału „Opór”we wspomnieniach partyzantów odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 w Folwarku Stara Winiarnia Mszana Dolna ul. Ogrodowa 2

                                                                                     WSTĘP

Doświadczenie drugiej wojny światowej stanowiło traumę dla państwa polskiego. Optymistyczny nastrój ustąpił grozie wojennej rzeczywistości. Ludzie zmuszeni byli podejmować wybory, których nie sposób dzisiaj ocenić, z perspektywy czasu i własnej wygodnej stabilizacji. Bohaterstwo, godność, obowiązek, stawały się pojęciami z krwi i kości, równie prawdziwymi, jak przyjaciel umierający w akcji bojowej, czy lament dzieci, proszących o zaniechanie kary na ojcu – kolaborancie. Próba przybliżenia rzeczywistości wojennej musi być oparta o subiektywne doświadczenie osób, które się z nią zetknęły. Fakt, że przeszłość mimo upływu lat nie pozwala zapomnieć o sobie, świadczy o potrzebie ustawicznego mierzenia się z prawdą, czę- sto trudną i bolesną. Świadczy również o konieczności pielęgnowania pamięci tamtego okresu, m.in. z uwagi na młode pokolenia, które swą wiedzę o historii, budują na świadectwie przodków. Te wspomnienia unikatowe i bezcenne, tworzą prawdziwą definicję wojny, ucieleśniają ją, ukazują konkretną, personalną perspektywę. Relacje pozostawione przez osoby sprzeciwiające się terrorowi hitlerowskiemu, a później komunistycznemu, stały się kanwą tej książki. Bezpośredni obraz walk z okupantem, wraz z ukazanymi osobistymi emocjami, sprawia, że dzieje limanowskiego oddziału Batalionów Chłopskich „Opór” stają się bliskie czytelnikowi. Szczególną refleksję budzą jednak dalsze losy partyzantów, zmuszają do zastanowienia nad historią. Nie o taką Polskę walczyli … 7 Wśród bogatej literatury dotyczącej bojowej dzia- łalności antyhitlerowskiej, temat Batalionów Chłopskich pojawiał się wielokrotnie. Powstały opracowania traktujące o konspiracji chłopskiej, począwszy od genezy Batalionów, poprzez prasę konspiracyjną czy wspomnienia dotyczące miejsc, gdzie organizacje szczególnie zaznaczyły swoją obecność. Jest mowa o działalności na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, w okręgu Gorlickim, w rejonie Krakowa czy na Ślą- sku. Wśród tych publikacji nadal wyzwanie literackie stanowi ruch oporu na Limanowszczyźnie. Jednym z tematów tego zakresu, który nie doczekał się szerszego opracowania, była działalność oddziału Straży Chłopskiej o nazwie „Opór”, pod dowództwem Wojciecha Dębskiego, ps. „Bicz”. Niniejsza publikacja jest poświęcona temu oddziałowi: jego genezie, walkom, a także losom osób, walczących w konspiracji „Oporu”. Praca powstała w oparciu o wspomnienia partyzantów – Ambrożego Pietrzaka, ps. „Słowik”, który pozostawił bogate zapiski obrazujące akcje bojowe oddziału. Ale także o wspomnienia Stanisława Mruka, ps. „Juhas”, który odznaczył się w wielu bojowych zadaniach i nieustępliwie dążył do ujawnienia faktów o śmierci dowódcy i prawa do godnego pochówku żołnierzy „Oporu”. Uzupełnieniem całości stała się relacja pana Tadeusza Dębskiego, ps. „Zając”, syna dowódcy Wojciecha Dębskiego „Bicza”, zarazem jednego z łączników i partyzantów oddziału, który zgodził się podzielić wspomnieniami. Aktualnie istnieje bardzo niewiele dokumentacji dotyczącej oddziału „Bicza” oraz jego samego, większość została zniszczona w okresie PRL. Nie zachowały się zdjęcia czy personalne dokumenty, 8 służby bezpieczeństwa skutecznie starały się wyeliminować dowody istnienia i działalności „niewygodnych osób”. Stąd też książka ma charakter wspomnieniowy, jest subiektywnym obrazem tamtej rzeczywistości, być może stanie się przyczynkiem do szerszych rozważań i badań na temat konspiracji chłopskiej Ziemi Limanowskiej.

Tagi: Mszana Dolna, ,