Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tymbark 2015

 W dniu  2 marca 2015 r. miały miejsce kolejne imprezy związane z obchodami Narodowego Dnia  Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Limanowskim. W godzinach porannych odbyły się turnieje strzeleckie gimnazjów oraz szkół średnich. O godz. 13, 00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku miał miejsce wykład dr Przemysława Wywiała na temat” Żołnierze Niezłomni w walce o niepodległość Polski. W poruszanej tematyce ukazane zostały sylwetki osób, które w sprzeciwie wobec komunizmu przyniesionego przez Armię Czerwoną zapłaciły najwyższa cenę tj. cenę swojego życia. Po zakończonym wykładzie zostały wręczone nagrody zwycięzcom turnieju strzeleckiego. Na uwagę zasługuje bardzo liczny udział młodzieży, co napawa optymizmem o przyszłe pokolenie Polaków odpowiedzialnych za los naszej Ojczyzny. A oto oficjalne wyniki turnieju strzeleckiego:

Klasyfikacja Drużynowa

http://www.mos.limanowa.pl/pdf/kom/1415/kom-liga-strzelecka-druz-lic.pdf

Klasyfikacja indywidualna

http://www.mos.limanowa.pl/pdf/kom/1415/kom-liga-strzelecka-ind-lic.pdf

Dwudniowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Powiatu Limanowskiego nie byłoby bez pracy i przychylności wielu osób. Dzięki życzliwości i wspólpracy samorządów, organizacji , parafii można było przywrócić pamięć tych , którzy w mrocznych latach komunizmu byli prześladowani i mordowani. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji  uroczystości  kieruję do:

Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża za skierowanie do uczestników obchodów listu pasterskiego

Parafii  Bazyliki MBB w Limanowej na ręce Proboszcza ks. dr Wiesława Piotrowskiego

Proboszcza parafii Stara Wieś ks. Prałata Mariana Tyrki

Rodzin pomordowanych przez UB  na ręce Pana Tadeusza Dębskiego

Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka

Starostwa Powiatowego w Limanowej na ręce Pana Starosty Jana Puchały

Urzędu Gminy Tymbark  na ręca Wójta  Pana Pawła Ptaszka

 Organizacji "Strzelec"   Tymbark     na  ręce Pana Roberta Nowaka

Organizacji "Strzelec" Limanowa na ręce Pana Stanisława Dębskiego  

Wydziałowi  Promocji Starostawa Powiatowego w Limanowej na ręce Pani Justyny Tokarczyk

Dyrekcji ZS. im. KEN Pani Jolancie  Dunikowskiej Wszołek

LOK Limanowa Panu Adamowi Lachowi

MOS Limanowa na ręce Dyrektora   Pana Pawła Pięty

ZSS nr 1 w Limanowej na ręce Pani Dyrektor Kazimiery Zięby

Orkiestry Dętej OSP Tymbark "Tymbarski Ton" na ręce Prezesa OSP Tymbark Pana Stanisława Przybylskiego

Do członków chóru Canticum Iubilaeum na ręce Dyrektora Kszysztofa Młynarczyka

Czlonków  Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska

Radnych Powiatu Limanowskiego

Nauczycielom i uczniom biorących udział w zawodach Strzeleckich

Pocztom sztandarowym i delegacjom składającym znicze na grobach pomordowach przez UB

                                                                                                                                         Stefan Hutek

                                                    Przezes Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Ziemia Limanowska

 

                                           

                                                                                                   Tekst i zdjęcia: Stefan Hutek, Walenty Rusin