Zapraszamy na uroczystrość z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych

  

1 marca 2015 r.
Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych

 


Szanowni Państwo

 

W najbliższym czasie obchodzimy Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych. Polskie Święto Państwowe - obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Oddając należną pamięć bohaterom minionych lat, również na terenie Powiatu Limanowskiego w dniach 1 i 2 marca 2015 roku, odbędą się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. W związku z organizacją tego wydarzenia, serdecznie zapraszamy do udziału w oficjalnych obchodach, w dniu 1 marca w Limanowej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o:

·         udział w uroczystościach pocztu sztandarowego /jeżeli Państwa jednostka posiada/, tj:

-          w dniu 01.03.2015r. /niedziela/ podczas obchodów Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych - zbiórka o godz. 11.45 na parkingu przed Starostwem Powiatowym
w Limanowej /szczegółowy program na plakacie /
Zwracamy się również z prośbą o przekazanie, informacji o możliwości udziału pocztu sztandarowego do szkół i jednostek OSP z terenu Państwa gminy. 

 

·         udział delegacji w uroczystości składania symbolicznych zniczy:

-          w dniu 01.03.2015r.  /niedziela/ ok. godz. 13.30 na Limanowskim Cmentarzu
przy grobach poległych żołnierzy /szczegółowy program na plakacie /

 

Prosimy o wypełnienie przesłanej w załączeniu ankiety, która zawiera informację
o składzie uczestniczącej w obchodach delegacji. Ankietę proszę przynieść w dniu 1 marca br. celem odczytania przed złożeniem zniczy. Licząc na udział w uroczystościach, prosimy również o włączenie się w promocję tego wydarzenia.

 

 Zapraszamy do wyrażenia wdzięcznej pamięci dla tych, którzy nie tylko żyli
i pracowali dla ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze – swoje życie.

 

__________________________________________________________________________________________

Kontakt: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej,
 tel: 018 3337 921, email: promocja@powiat.limanowa.pl

Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2015 r.

 

Nazwa zakładu pracy/ instytucji/szkoły:

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

SKŁAD DELEGACJI :

 

L.p

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Wypełnioną ankietę proszę przynieść w dniu 1 marca br. celem odczytania przed złożeniem zniczy na Limanowskim Cmentarzu.