Wznoszą się mury kaplicy w Kodymie na Ukrainie

   To dzięki wdowiemu groszowi wznoszą się mury kaplicy w Kodymie na Ukrainie, gdzie cześć odbiera kopia obrazu Przemienienia Pańskiego z nowosądeckiej fary ofiarowana przez  ks. bp. Jana Piotrowskiego.

        W kaplicy w jednym z pomieszczeń będzie się również znajdowało miejsce pamięci poświęcone gen. bryg. pil. Stanisławowi Skalskiemu urodzonemu w Kodymie, którego 100. rocznicę urodzin  będziemy obchodzić w listopadzie bieżącego roku. Żywimy głęboką nadzieję, że budowa kaplicy i miejsca pamięci Generała  Skalskiego asa lotnictwa polskiego z czasów II wojny światowej  zostanie  sfinalizowana na tę okoliczność.  Każda wpłacona złotówka przybliża to dzieło do końcowego etapu. Ks. Stanisław Majkrzak proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Kodymie na Ukrainie,  pragnąc wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą finansową wspierają budowę kaplicy  w każdą pierwszą niedzielę miesiąca sprawuje Mszę św. ich intencjach.

         Zamieszczone  fotografie,  ukazują  stan budowy kaplicy z grudnia 2014 r.

Nr konta -   BS Krościenko n/D:    11881700003001000173980104

Ks. Stanisław Majkrzak

Tytułem- na budowę kaplicy