„Mistrzostwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w narciarstwie zjazdowym"

 

 

Serdecznie zapraszamy na widowiskowe

„Mistrzostwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

w narciarstwie zjazdowym"

Lubomierz  13-15 stycznia 2015r.

 

Uczestnicy:

1 Baza Lotnictwa Transportowego - Warszawa

8 Baza Lotnictwa Transportowego - Kraków

33 Baza Lotnictwa Transportowego – Powidz

 

Organizator: 8. Baza Lotnictwa Transportowego.

 

Cele:

- wyłonienie mistrza 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego na 2015r.
w narciarstwie zjazdowym;

- wyłonienie najlepszych zawodników do reprezentacji 3. SLTr. na Mistrzostwa Sił Powietrznych;

- tworzenie rywalizacji sportowej wśród kadry oraz propagowanie postawy fair play;

- popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu
i wypoczynku.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:

a)                  Organizator przewiduje przeprowadzenie kombinacji składającej się
z dwóch przejazdów – SLALOM GIGANT  (GS) oraz dwóch przejazdów – SLALOM  (SL).

b)                 Start pierwszego przejazdu zawodnika według wylosowanych numerów
(od najniższego do najwyższego). Do drugiego przejazdu zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych podczas pierwszego przejazdu. Pomiar czasu odbywa się elektronicznie ( z dokładnością do 0,01 s).

 

Klasyfikacja  

·                    indywidualna

ustalana będzie według kolejności zajętych miejsc rzeczywistego czasu obu przejazdów  SG i SL (suma czasów). O zwycięstwie decyduje najmniejsza suma czasów. Jeżeli co najmniej 2 zawodników będzie posiadać taką samą sumę czasów o wyższym miejscu decyduje najlepszy czas przejazdu zawodnika SL.

·                    zespołowa

ustalana będzie na podstawie zajętych miejsc wszystkich zawodników po przejazdach GS i SL. Jeżeli co najmniej 2 zespoły posiadają taką samą ilość punktów o wyższym miejscu decyduje najlepszy czas przejazdu zawodnika SL.

 

Komisja sędziowska:

Kierownik Zawodów – mjr Rafał SADOWSKI

Sędzia Główny – mjr Sławomir BĘDKOWSKI

 

PROGRAM MISTRZOSTW

13.01.2015 r.

Rozjazd na trasie -  godz.  10:30

Trening techniczny -  godz.  14:00

14.01.2015 r.

Uroczyste otwarcie -  godz.  10:00

Oglądanie trasy -  godz.  10:30

I przejazd GS  -  godz.  11:00

II przejazd GS  -  godz.  12:00

15.01.2015 r.

Oglądanie trasy -  godz.  10:30

I przejazd SL  -  godz.  11:00

II przejazd SL -  godz.  12:00

Uroczyste zakończenie mistrzostw  -  godz.  14:30

 

Będzie nam miło gościć Państwa w Lubomierz SKI!