Obraz gorczańskiej natury

Od 18 grudnia w Miejskiej Galerii Sztuki można zwiedzać nową wystawę. Nosi ona tytuł „Gorce w Naturze 2000”. Organizatorem jest Gorczański Park Narodowy a jej przygotowanie i zrealizowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nie pierwsza to wystawa GPN w limanowskiej Galerii, na pewno też nie ostatnia. Za to literalnie jak zawsze bardzo ciekawa merytorycznie i profesjonalnie pod każdym względem przygotowana. Przedstawia, najogólniej mówiąc, pejzaże, roślinność oraz zwierzęta Parku czyli wszystko to co stanowi nie tylko o jego wyjątkowości ale wręcz oryginalności. Walory te są naprawdę godne szerokiego promowania i upowszechniania. Można ich namiastkę spotkać i podziwiać w limanowskiej Galerii.

Wszystkich zebranych na wernisażu powitali gospodarz biblioteki wespół z dyrektorem parku, Januszem Tomasiewiczem. Przedstawił on wszystkim zebranym wszystkie szczegóły organizacyjne związane z przygotowaniem tej wystawy. Opowiedział też o samym obszarze Natura 2000. Na koniec podziękował wszystkim zebranym oraz bibliotece ze umożliwienie prezentacji tej wystawy w Limanowej. Następnie wyemitowano tematyczną prezentację multimedialną traktującą o Gorczańskim Parku Narodowym i jego „zawartości”. Była ona ciekawa podwójnie z tego powodu, że można było nie tylko sycić oko pięknymi slajdami ale również posłuchać odgłosów należących do „mieszkańców” gorczańskiej natury. W kolejnej części pan Jan Loch, pracownik merytoryczny GPN, oprowadził zebranych po wystawie i skomentował zawartość prezentowanych fotografii. Formalnie wystawa otworzyła się więc niemal samoistnie.

***

Celem wystawy jest propagowanie wiedzy i przybliżenie szerokiej rzeszy odbiorców walorów przyrodniczych Gorczańskiej Ostoi, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk chronionych przez Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Autorami zdjęć są m.in. znani fotograficy przyrody – Artur Tabor i Grzegorz Leśniewski oraz pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego: Paweł Armatys, Paweł Czarnota, Marek Kurzeja, Jan Loch, Marek Ruciński, Mariola Stefanik, Ewa Strauchmann, Janusz Tomasiewicz.

Wystawa „Gorce w Naturze 2000” prezentowana będzie przez miesiąc w limanowskiej Miejskiej Galerii Sztuki. Nie zobaczyć jej byłoby ciężkim błędem. Bo jest co zwiedzać, ot po prostu.

Źródło: www.mbp.limanowa.pl