Rekonstrukcja bitwy pod Limanową (zdjęcia i filmy)W dniu 14 grudnia 2014 r. na wzgórzu Jabłoniec pod Limanową odbyła się rekonstrukcja bitwy rozegranej 100 lat temu między wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. 
Dzisiejsze uroczystości 100. rocznicy Bitwy pod Limanową rozpoczęły się mszą św., odprawioną w bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Koncelebrze przewodniczył biskup Władysław Bobowski, a homilię wygłosił ks. László Bíró - biskup Polowy Wojska Węgierskiego.

Po zakończeniu Eucharystii dalsza część uroczystości odbywała się na wzgórzu Jabłoniec. Zgromadzeni tam, mieli okazję przekonać się na własne oczy, jak przed stu laty wyglądała decydująca bitwa operacji łapanowsko-limanowskiej. W widowiskowej rekonstrukcji, której towarzyszyły efekty pirotechniczne i dźwiękowe oraz narracja przybliżająca przebieg starcia, wzięło udział kilkudziesięciu rekonstruktorów, prezentujących umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy z tamtego okresu.

W rekonstrukcji bitwy na wzgórzu Jabłoniec wzięło udział ok. 70 rekonstruktorów z grup: GRH Gorlice 1915, GRH 9 Rota, GRH K.u.K. Galizishes Infanterieregiment Nr 13, GRH Strzelcy 31 Pułku Piechoty, GRH Artyleria, GRH II Brygady Legionów Polskich, GRH „Poznańczycy”. Przedstawili oni m.in. scenę ataku węgierskich huzarów na okopy rosyjskich żołnierzy i śmierci pułkownika Othmara Muhra, który dowodził oddziałami austro-węgierskimi.W jego rolę wcielił się z Karol Wojtas z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Limanowej  
Między huzarami i Rosjanami dochodziło do walk wręcz.

Odpowiednią oprawę rekonstrukcji zapewniła narracja lektora  prof. dr hab. Andrzeja Olejki.

 

W dalszej części uroczystych obchodów rocznicowych, za murami pobliskiego cmentarza zgromadzili się gospodarze i goście honorowi, zaproszeni na obchody. Wśród nich zabrakło wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, którego na uroczystości reprezentował podsekretarz stanu Maciej Jankowski. Delegacji z Węgier przewodził natomiast Csaba Hende, Minister Obrony Węgier. Obecni byli również duchowni: biskupi Władysław Bobowski i László Bíró, którzy odmówili ekumeniczną modlitwę za poległych. Nie zabrakło także samorządowców i polityków: radnych miasta i powiatu i województwa, posłów oraz wojewody Jerzego Millera.

Goście Honorowi uroczystości:
Minister Obrony Węgier Csaba Hende
Podsekretarz Stanu MON Maciej Jankowski
Generał Broni WP Edward Gruszka
Laslo Biro – Biskup Polowy Wojska Wegierskiego
Ks. Biskup Władysław Bobowski Biskup Tarnowski
Iwan Dziurczyk Ambasador Węgier w Polsce
Adrienne  Kormendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie
Christian Autengruber Z-ca Ambasadora  Ambasady Austrii w Warszawie
Krzysztof Garduła przedstawiciel Austriackiego Czarnego Krzyża
Stanisław Hodorowicz Senator RP
Wiesław Janczyk  Poseł na Sejm RP
Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP
Jerzy Miller Wojewoda Małopolski
Albert Muhr wnuk płk. Othmara Muhra dowódcy huzarów w Bitwie pod Limanową
Miklos Hertelendi wnuk kapitana huzarów walczącego pod Limanową
generał brygady Adam Joks Dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej 
mjr Sylwester Nicpoń Szef Sekcji Wychowawczej 6. Brygady Powietrznodesantowej
Joanna Forkiewicz-Kamieniarczyk Dyrektor Wydz. Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Wolfgang Grube – Burmistrz Gminy Wathlingen (Niemcy) wraz z delegacją
płk.Vilmos Kovacs Dowódca Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Ministerstwie Obrony Węgier
płk. Laszlo Toll Doktor, Szef Departamentu Public Relations i Obsługi Pomników Pamięci w Ministerstwie Obrony Węgier
płk. Barnabas Adam  Dowódca 32-iej Jednostki Gwardii Honorowej Węgierskich Sił Zbrojnych
Béla Tóth - przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych 
w Miszkolcu
Dénes Fekete  przewodniczący Samorządu Polskiego w Miszkolcu
płk. Imre Borbély przewodniczący Samorządu Polskiego z  Székesfehérváru

Ponadto uroczystość główną uświetnili:
- V Batalion Dowodzenia im. gen. Broni Stanisława Hallera Kraków – Rząska
- 32-ga Jednostka Gwardii Honorowej Węgierskich Sił Zbrojnych
- Centralna Orkiestra Wojskowa z Budapesztu
- Orkiestra Wojskowa z Krakowa
- Stowarzyszenie Fehérvári Huszárok z  Székesfehérváru
- grupa Huzarów Sekesfehervar
- grupa Huzarów Sopronia
- grupa Huzarów z Siedmiogrodu 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych z Gorlic,  
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych 9 Rota z  Krakowa,  
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych Krakowskie Dzieci , 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych Strzelcy 31 Pułku Piechoty z Mszczonowa, 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych Artyleria z Krakowa, 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych II Brygada Legionów Polskich z Bochni 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Poznańczycy” z Poznania
- Waldemar Kriger z Polskiego Towarzystwa Historycznego Nowy Sącz 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
- Związek Strzelecki „Strzelec”
- Polskie Towarzystwo Historycznego o/Limanowa

Zdjęcia: Roman Szuszkiewicz i Marek Twaróg