Antonina Zachara –Wnękowa - gorczańska poetka

Jeśli będziesz czytał moje wiersze,

a będzie to wieczorem –

 niech gwiazdy przy tobie staną.

Jeśli będziesz czytał moje wiersze, a będzie to poranek –

niechaj miedze jak wstążki

 wywiną się z mej książki i pachną Ci kwiatkami wezbrane.

A.  Zachara – Wnękowa

W dniu 8 grudnia w remizie OSP w Olszówce odbyło się spotkanie poświęcone gorczańskiej poetce Antoninie Zacharze – Wnękowej (1894-1984). 

W roku 2014 przypada 120 rocznica urodzin i 50 rocznica śmierci poetki oraz XXX  - lecie Konkursu Recytatorskiego im. A. Zachary - Wnękowej organizowanego od 1984 roku w Rabce.  

Było to pierwsze z cyklu spotkań, na których poznawane i przedstawiane będą fakty z życia poetki  oraz  jej twórczość, jako pisarki, a także artystki - malarki.

Zaproszeni goście - Zbigniew Kopytek - wieloletni działacz Związku Podhalan, przyjaciel poetki i opiekun jej dorobku oraz ks. Prałat Józef Kapcia w piękny sposób opowiadali o życiu poetki, przytaczali fragmenty jej utworów. Dzieci z ZSiP w Olszówce wystąpiły z recytacją wierszy poetki, zarówno w języku literackim, jak i gwarą. Spotkanie zakończyło się odczytaniem fragmentu baśni autorstwa Antoniny  Zachary - Wnękowej pt. „Za wierną przyjaźń” przez radną wsi Olszówka Jolantę Mardausz.  Przygotowano także wystawę poświęconą dokumentom i wydawnictwom poetki.

Mało kto wie, że poetka urodziła się w Olszówce, tu była chrzczona i tu spędziła pierwsze lata swojego życia. Spotkanie zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną, którą prowadzi Teresa Potaczek i Szkolną Bibliotekę w Olszówce. 

red. Ewa Szarkowska

fot. Piotr Kowalik