Doceniono Chór CANTICUM IUBILAEUM

W ubiegłą niedzielę tj. 24 listopada o godzinie 12:30 w, która zrzesza chóry kościelne z całej Polski.Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, obyły się centralne uroczystości XX-lecia Federacji CAECILIANUM

Podczas uroczystej gali wręczono najwyższe odznaczenia - Medal DEI GLORIAM CANTARE przyznawane  za wybitne zasługi przez Zarząd Główny Federacji na wniosek Rady Artystycznej Federacji pod kierownictwem prof. Mariusza Kończala.

Za wybitne zasługi, pracę na rzecz rozwoju chóralistyki i znaczący wkład w rozwój Federacji CAECILIANUM medal otrzymał Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM z Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Marek Michalik – dyrygent chóru, a także Krzysztof Młynarczyk – prezes zarządu chóru, członek zarządu oddziału krakowskiego  Federacji CAECILIANUM.
Po uroczystej mszy św., w czasie jubileuszowej gali w imieniu wszystkich wyróżnionych z Limanowej, medale i gratulacje odebrał Krzysztof Młynarczyk.

Medal DEI GLORIAM CANTARE jest przyznawany co pięć lat. W 2009 r. odznaczeni zostali między innymi: Ks. Kard. Józef Glemp- Prymas Polski, Ks. Kard. Franciszek Macharski- Metropolita Krakwoski, Ks. prof. Robert Tyrała, prof. Wiesław Delimat, prof. Jerzy Kurcz, prof. L. Bajon, prof. Mariusz Kończal, Chór Mariański z Krakowa, Chór Archikatedry Warszawskiej, Poznański Chór Kameralny i inni.

Z okazji XX - lecia - w roku 2014 wśród odznaczonych znaleźli się: J.E. ks. abp Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, prof. Elżbieta Wtorkowska AM Bydgoszcz, Krzysztof Dudek Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Andrzej Korzeniowski – dyrygent Chóru Katedry Wawelskiej, ks. prałat Szymon Daszkiewicz – dyrygent Poznańskiego Chóru Katedralnego, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, Warszawski Chór Międzyparafialny Cantores Sanctae Barbarae, Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM, Marek Michalik, Krzysztof Młynarczyk i inni.

Warto wiedzieć:

FEDERACJA CAECILIANUMdo 2008 roku funkcjonująca pod nazwą Związek Chórów Kościelnych Caecilianum, istnieje od 1994 r. na mocy statutu zatwierdzonego przez 268 Konferencję Episkopatu Polski. Pierwszym prezesem i członkiem założycielem, a obecnie Prezesem Honorowym Federacji jest ks. prof. Andrzej Filaber. W dniu 12 czerwca 2002 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 71157. Od roku 2006 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie zrzesza 150 chórów. Liczy ok. 2000 członków. Struktura organizacyjna wyodrębnia cztery Oddziały: Warszawski, Poznański, Bydgoski oraz Krakowski. Staraniem Zarządu Głównego w 2012 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła nowy Statut Federacji Caecilianum, nadając jej status organizacji kościelnej. Funkcję Asystenta Kościelnego pełni ks. prof. Kazimierz Szymonik. Federacja Caecilianum skupiona jest wokół idei i tradycji śpiewaczych. Jej misją jest pielęgnowanie i upowszechnianie dorobku muzycznego w oparciu o polskie dziedzictwo kulturowe i naukę kościoła katolickiego. W tym celu stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i artystyczną. Organizuje konkursy i festiwale chóralne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Są to m.in.: Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Warszawie, Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, Konkurs Ars Liturgica w Gnieźnie, Konkurs Kompozytorski w Bydgoszczy, Festiwal Mater Misericordiae w Ząbkach. Prowadzi kursy dla dyrygentów oraz warsztaty wokalne. Podobne wydarzenia są również organizowane w ośrodkach poznańskim i krakowskim. Federacja Caecilianum we współpracy z partnerami zagranicznymi, realizuje projekty koncertowe, podczas których wykonywane są duże formy wokalno-instrumentalne. Chóry Federacji Caecilianum posiadają bogaty dorobek artystyczny. Są laureatami prestiżowych konkursów w kraju i poza jego granicami. Podstawową działalność prowadzą przy parafiach, pełniąc posługę śpiewaczą podczas liturgii mszy świętych. W 2009 r. władze Federacji Caecilianum ustanowiły medal Gloriam Dei Cantare wręczany co 5 lat, jako wyraz wdzięczności dla osób, których działania wniosły znaczący wkład w rozwój chóralistyki i Federacji Caecilianum. 

Krzysztof Młynarczyk