Konferencja otwierająca kolejny projekt. - Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców...

W poniedziałek, 10 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”.

Głównym celem projektu jest poprawa  jakości i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w powiecie limanowskim na rzecz osób długotrwale chorych, niesamodzielnych i starszych wraz z promocją działań na rzecz zapobiegania lub zmniejszania zachorowalności na choroby nowotworowe.

Uroczystego otwarcia spotkania i przywitania gości dokonał Starosta Limanowski Jan Puchała. W spotkaniu uczestniczyli Mieczysław Uryga Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Józef Pietrzak Przewodniczący Komisji ds. Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, Maria Stokłosa Wiceprzewodnicząca ds. Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Limanowej, dyrektorzy i przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w: Limanowej, Mszanie Dolnej, Szczyrzycu wraz z pensjonariuszami, Dyrektor wraz z Zastępcą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespół projektowy Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Podczas spotkania Starosta Limanowski Jan Puchała przedstawił główne założenia realizowanego projektu, natomiast Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Nieruchomościami Stanisław Gorczowski  szczegółowo omówił  projekt, zwracając uwagę na koszt inwestycji, ramy czasowe oraz całokształt prac wchodzących w jego zakres.

Kolejnym elementem konferencji była prezentacja Domów Pomocy Społecznej przez poszczególnych Dyrektorów, przedstawicieli poszczególnych placówek, którzy w skrócie opowiedzieli jak wygląda ich codzienna praca, ilu jest pensjonariuszy oraz jakie są oczekiwania względem realizowanego projektu.

Na koniec konferencji została przeprowadzona anonimowa ankieta wśród uczestników sprawdzająca dotychczasową wiedzę na temat projektu oraz mechanizmu współfinansowania.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania:

- kompleksowa modernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej w: Limanowej i Mszanie Dolnej oraz zakup wyposażenia do budynków Domów Pomocy Społecznej w: Limanowej, Mszanie Dolnej ii Szczyrzycu,

- przeprowadzenie terapii  grupowych wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej: w Limanowej, Mszanie Dolnej, Szczyrzycu z uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym,

- przeprowadzenie badań profilaktycznych pod kątem chorób nowotworowych wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, 

- przeprowadzenie szkoleń dla personelu  Domów Pomocy Społecznej w: Limanowej i Mszanie Dolnej z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnym 

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu PL07 - Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl